VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:2%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(1/50)พบมัลแวร์!
เวลา: 2021-06-17 08:25:01 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2021-06-17 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2021-06-17 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2021-06-17 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2021-06-17 GrayWare/Android.Generic 1
arcabit 1.0 1.0 2021-06-17 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
avg 10.0.1405 10.0.1405 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2021-06-17 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2021-06-16 ไม่พบอะไร 1
clamav 26202 0.100.2 2021-06-15 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2021-05-13 ไม่พบอะไร 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
defenx 11.188.37463 15.2.0.53 2021-06-16 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2021-06-16 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2021-06-17 ไม่พบอะไร 0
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.29645 25.29645 2021-05-15 ไม่พบอะไร 11
gridinsoft 1.0.27.118 1.0.27.118 2021-02-05 ไม่พบอะไร 4
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.06.02 V5.05.01 2021-06-16 ไม่พบอะไร 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2021-06-17 ไม่พบอะไร 10
k7 11.188.37463 15.2.0.53 2021-06-16 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 1
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 2
mcafee 8254 5400.1158 2021-05-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2021-06-17 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2021-06-17 ไม่พบอะไร 7
pcc 13.302.06 9.500-1005 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
qh360 1.0.1 1.0.1 2021-06-17 ไม่พบอะไร 3
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2021-06-17 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2021-06-17 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.32 3.65.2 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2021-06-17 ไม่พบอะไร 9
sxf 2.20200403 2.20200403 2021-06-17 ไม่พบอะไร 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2021-06-17 ไม่พบอะไร 9
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2021-05-16 ไม่พบอะไร 6
vba 5.0.0 5.0.0 2021-06-16 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2021-06-17 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00水形物语(74) ไม่พบอะไร
00民国谍影(56722) พบไวรัสชื่อ JS:Iframe-EKR (9%)
00毛骗(1966577) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00死神来了(1110) พบไวรัสชื่อ Java/Adwind.LY!tr (1%)
00死神(1077455) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00死人经(32237) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (1%)
00死亡万花筒(225217) พบไวรัสชื่อ Trojan/Script.Wacatac (5%)
00武神主宰(4094976) ไม่พบอะไร
00武状元苏乞儿(25088) ไม่พบอะไร
00武炼巅峰(252825) พบไวรัสชื่อ Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.idp (7%)
00武林外传(51712) พบไวรัสชื่อ GenPack:Generic.Malware.SYd!g.BD49A88A (41%)
00武庚纪(78275) พบไวรัสชื่อ Trojan.AgentWDCR.ERJ (31%)
00武动乾坤(1011) ไม่พบอะไร
00武则天(420675) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (21%)
00武侠世界大冒险(33950) พบไวรัสชื่อ Generic/Trojan.Generic.HkUASOcA (1%)
00步步生莲(1962529) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00步步惊心丽(3622400) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Razy.64486 (15%)
00正阳门下小女人(8454) ไม่พบอะไร
00正义联盟(5609472) พบไวรัสชื่อ GenPack:Generic.Malware.SYd!g.BD49A88A (35%)
00歌手(2291682) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)