VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:28%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(14/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2020-11-03 17:30:01 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2020-11-03 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2020-11-03 Trojan.LNK.CX 5
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2020-11-03 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2020-11-03 ไม่พบอะไร 6
arcabit 1.0 1.0 2020-11-03 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2020-11-03 LNK:Jenxcus-C [Trj] 2
avg 10.0.1405 10.0.1405 2020-11-03 LNK:Jenxcus-C [Trj] 2
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2020-11-03 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2020-11-03 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2020-11-02 ไม่พบอะไร 1
clamav 25974 0.100.2 2020-10-31 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2020-10-26 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2020-11-03 LNK/Jenxcus.B!Camelot 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2020-11-03 ไม่พบอะไร 0
defenx 11.145.35496 15.2.0.45 2020-10-19 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2020-11-01 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2020-11-03 Trojan.LNK.CX 14
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 LNK/Agent.CX!worm 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2020-11-03 ไม่พบอะไร 5
gdata 25.27560 25.27560 2020-11-01 Trojan.LNK.CX 11
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2020-11-03 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.03.03 V5.03.03 2020-11-01 ไม่พบอะไร 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2020-11-03 ไม่พบอะไร 2
k7 11.145.35496 15.2.0.45 2020-10-19 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2020-11-03 Worm.VBS.Dinihou.r 20
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 0
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 10
mcafee 8254 5400.1158 2020-10-11 ไม่พบอะไร 10
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2020-11-03 Trojan.Script.Dinihou.cwinbl 2
nod32 9846 4.5.15 2020-11-03 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2020-11-03 ไม่พบอะไร 3
pcc 13.302.06 9.500-1005 2020-11-03 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2020-11-03 ไม่พบอะไร 53
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2020-11-03 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2020-11-03 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2020-11-03 Worm.Jenxcus/lnk 3
sophos 5.32 3.65.2 2020-11-03 Troj/JenxLnk-B 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2020-11-03 Worm.LNK.Jenxcus.aha 1
sxf 2.20200403 2.20200403 2020-11-03 Malware 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2020-11-03 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2020-11-03 Trojan.LNK.CX 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2020-11-03 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2020-11-02 ไม่พบอะไร 6
vba 4.4.1 4.4.1 2020-10-30 ไม่พบอะไร 1
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2020-11-03 ไม่พบอะไร 4
xvirus 2.0.0 2.0.0 2020-11-03 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00星际迷航2(728581) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (35%)
00星际牛仔(215010) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Mansabo (9%)
00星际战甲(53650) พบไวรัสชื่อ GenPack:Generic.Malware.Sdld.02B37A0C (21%)
00星辰变(200292) พบไวรัสชื่อ Malware (1%)
00星球大战8(5290840) พบไวรัสชื่อ Win32.Sality.3 (29%)
00星球大战(17122816) ไม่พบอะไร
00星游记(636) ไม่พบอะไร
00星掠者(152) ไม่พบอะไร
00星之卡比(18806292) พบไวรัสชื่อ a.gray.aimclickad.b (1%)
00明末边军1小兵(394752) พบไวรัสชื่อ Gen:Trojan.Heur.LP.yu8@a0BdJSki (7%)
00明朝那些事儿(758) ไม่พบอะไร
00明朝败家子(1625448) พบไวรัสชื่อ RiskWare/Android.Styricka (5%)
00明日方舟(400) ไม่พบอะไร
00明日传奇(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (37%)
00明天我依然爱你(755) ไม่พบอะไร
00昆虫记(51712) พบไวรัสชื่อ Trojan.Peed.Gen (37%)
00时间规划局(29602) พบไวรัสชื่อ Malware (3%)
00时空中的绘旅人(1663125) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Strictor.14267 (37%)
00日常(2377) ไม่พบอะไร
00无限恐怖(149568) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Zbot.106 (33%)