VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:16%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(8/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-12-08 09:32:21 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-12-08 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-12-08 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-12-08 ไม่พบอะไร 9
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-12-08 GrayWare/Win32.Kryptik.CVLH 1
arcabit 1.0 1.0 2019-12-08 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-12-08 ไม่พบอะไร 3
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-12-08 ไม่พบอะไร 3
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-12-08 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-12-07 ไม่พบอะไร 9
clamav 25656 0.100.2 2019-12-07 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-12-07 Application.Win32.Prepscram.XE@7zle8v 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-12-08 W32/S-0e09c2ed!Eldorado 2
defenx 11.81.32762 15.2.0.42 2019-12-07 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-12-07 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.24198 25.24198 2019-12-07 ไม่พบอะไร 13
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-12-07 ไม่พบอะไร 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-12-08 ไม่พบอะไร 2
k7 11.81.32762 15.2.0.42 2019-12-07 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-12-08 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 Suspicious 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 Win32.Heur.KVMH004.a 8
mcafee 8254 5400.1158 2019-11-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-12-08 Trojan.Win32.Vittalia.fmnegn 2
nod32 9846 4.5.15 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-12-08 ไม่พบอะไร 3
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-12-08 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-12-08 Win32/Virus.Adware.b51 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-12-08 ไม่พบอะไร 4
rising 5380 5380 2019-12-08 Trojan.Kryptik 3
sophos 5.32 3.65.2 2019-12-08 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-12-08 ไม่พบอะไร 10
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-12-08 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-12-07 ไม่พบอะไร 6
vba 4.2.0 4.2.0 2019-11-29 ไม่พบอะไร 1
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-12-08 ไม่พบอะไร 4
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-12-08 ไม่พบอะไร 5

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00阿尔法(38303) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00阿基拉(462946) พบไวรัสชื่อ Adware.Android.Gen (12%)
00阿凡达2(38136) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00阿凡达(72267) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00阴阳师(116094) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.Sdld.C44D850D (36%)
00阳光普照(213568) พบไวรัสชื่อ Android/Adware.Generic.HgAASQ4A (12%)
00阳光劫匪(280223) ไม่พบอะไร
00闰年(403238) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00问道(34076) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00闪电侠(223555) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.Iframe.folzum (4%)
00闪灵(43000) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00门徒(990584) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.PlayTech (6%)
00长袜子皮皮(42145) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00长生不死(372) พบไวรัสชื่อ virus.js.qexvmc.1 (2%)
00长歌行(92096) พบไวรัสชื่อ GrayWare[AdWare]/Win32.AdLoad (8%)
00长征(280816) พบไวรัสชื่อ Trojan.Android.Gen (8%)
00镇魂街(31212) ไม่พบอะไร
00镇魂(3722) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/HTML.Agent (8%)
00锦衣夜行(301788) พบไวรัสชื่อ Trojan/Script.Wacatac (6%)
00锦衣卫(46895) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)