VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :51b595e7f7a64c***acfb55a8f8 (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :14 byte
ประเภทของไฟล์ : ASCII text
MD5:51b595e7f7a64c52558618acfb55a8f8
SHA1:9aa4e124aabfcf13d08aa927cc6aedaa9351b8da
SHA256:392bf49bb03004bbc97c7a00173fd65cb5f3a921928b1b1c13cc8b447aa0225b
SSDEEP:

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:0%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(0/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-09-25 13:09:01 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-09-25 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-09-25 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-09-25 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
arcabit 1.0 1.0 2019-09-25 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-09-24 ไม่พบอะไร 11
clamav 25581 0.100.2 2019-09-23 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-09-24 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-09-25 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.67.32074 15.2.0.42 2019-09-22 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-09-24 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
fortinet 1.000, 71.819, 71.676, 71.700 5.4.247 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.23461 25.23461 2019-09-22 ไม่พบอะไร 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.07 V1.32.39.0 2019-09-24 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-09-25 ไม่พบอะไร 2
k7 11.67.32074 15.2.0.42 2019-09-22 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-09-25 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 7
mcafee 8254 5400.1158 2019-08-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-09-25 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-09-25 ไม่พบอะไร 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-09-25 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-09-25 ไม่พบอะไร 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-09-25 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2019-09-25 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.32 3.65.2 2019-09-25 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-09-25 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-09-25 ไม่พบอะไร 5
vba 4.1.0 4.1.0 2019-09-24 ไม่พบอะไร 3
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-09-25 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-09-25 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00笑看风云(33379) พบไวรัสชื่อ Android:FakeInst-RT (14%)
00笑傲江湖吕颂贤(2431) ไม่พบอะไร
00笑傲江湖(44302) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00童年(215020) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.404974 (24%)
00窈窕淑女(1215076) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.SP!V!Pk!prn.796542BA (34%)
00穿越火线(947772) พบไวรัสชื่อ Trojan.GenericKD.30969350 (40%)
00穿越(524288) พบไวรัสชื่อ Adware.Linkey.B (18%)
00穿普拉达的女王(276718) พบไวรัสชื่อ Android.Trojan.AutoSMS.HM (18%)
00秦时明月(2084352) พบไวรัสชื่อ GrayWare[AdWare]/Win32.DealPly (14%)
00秦吏(756432) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.MSIL.Cassiopeia.4 (22%)
00秘密访客(1663120) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Strictor.14267 (38%)
00秘密花园(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (38%)
互动e***96243.pdf(280603) ไม่พบอะไร
00秘密(448434) พบไวรัสชื่อ Trojan[Downloader]/PowerShell.Agent (4%)
JED STEM MENTOR PROGRAM.pdf(850000) ไม่พบอะไร
1hz 截图.rar(649507) พบไวรัสชื่อ a.gray.aimclickad.b (2%)
00科拉传奇(938409) พบไวรัสชื่อ RiskWare/Android.Styricka (6%)
00私人订制(728581) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (38%)
上市600837_***_1_sdE6xIC5.pdf(826247) ไม่พบอะไร
00离歌(42701) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)