VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:8%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(4/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-11-25 08:46:01 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-11-25 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-11-25 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-11-25 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-11-25 GrayWare/Win32.BrowseFox 1
arcabit 1.0 1.0 2019-11-25 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-11-25 ไม่พบอะไร 1
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-11-25 ไม่พบอะไร 1
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-11-25 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2019-11-25 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-11-24 ไม่พบอะไร 10
clamav 25643 0.100.2 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-11-24 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-11-25 ไม่พบอะไร 2
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-11-25 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.79.32620 15.2.0.42 2019-11-22 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-11-24 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-11-25 ไม่พบอะไร 1
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-11-25 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.24027 25.24027 2019-11-19 ไม่พบอะไร 13
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-11-25 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-11-23 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-11-25 ไม่พบอะไร 2
k7 11.79.32620 15.2.0.42 2019-11-22 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-11-25 ไม่พบอะไร 20
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 Suspicious 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 14
mcafee 8254 5400.1158 2019-10-11 ไม่พบอะไร 6
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-11-25 Trojan.Nsis.Xetapp.flkoas 2
nod32 9846 4.5.15 2019-11-25 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-11-25 ไม่พบอะไร 3
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-11-25 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-11-25 Win32/Virus.Adware.5f0 12
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-11-25 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-11-25 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2019-11-25 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.32 3.65.2 2019-11-25 ไม่พบอะไร 11
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-11-25 ไม่พบอะไร 10
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-11-25 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-11-25 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-11-25 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-11-25 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-11-24 ไม่พบอะไร 6
vba 4.2.0 4.2.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-11-25 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-11-25 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00坦克大战(938496) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Generic (4%)
00坦克世界(2781650) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Presenoker (2%)
00坏家伙们(1389408) พบไวรัสชื่อ GrayWare[AdWare]/Win32.OpenCandy.a (4%)
00地缚少年花子君(91175) ไม่พบอะไร
00地球上线(1105920) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Adware.Razy.296399 (22%)
00地狱少女(200192) พบไวรัสชื่อ Win32.Virtob.Gen.12 (38%)
00地心引力(2638848) พบไวรัสชื่อ Win32.Neshta.A (46%)
00地下交通站(4096) พบไวรัสชื่อ Heur.Corrupt.PE@1z141z3 (4%)
00圣斗士星矢(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (38%)
00圣安地列斯(276328) พบไวรัสชื่อ JS:Trojan.JS.Downloader.HTH (18%)
00圣墟(259212) พบไวรัสชื่อ Exploit.RTF-ObfsStrm.Gen (12%)
00圆月弯刀(205646) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.243341 (30%)
00国产凌凌漆(15081147) พบไวรัสชื่อ Android.Adware.Dowgin.AM (10%)
00围棋少年(127342) พบไวรัสชื่อ Gen:Trojan.Heur2.VP2.hm1@aqQkxeji (26%)
00围城(43118) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00囧妈(153357) ไม่พบอะไร
00回忆3部曲(1284096) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.SFYdg.4E42AAFF (40%)
00回家的诱惑(745264) พบไวรัสชื่อ Win32.Jeefo.B (44%)
00回到明朝当王爷(44848) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
004月是你的谎言(7663) ไม่พบอะไร