VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:20%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(10/50)พบมัลแวร์!
เวลา: 2021-06-19 15:02:31 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2021-06-19 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2021-06-19 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2021-06-19 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2021-06-19 Trojan/HTML.Scrinject 1
arcabit 1.0 1.0 2021-06-19 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2021-06-19 JS:Decode-BTB [Trj] 1
avg 10.0.1405 10.0.1405 2021-06-19 JS:Decode-BTB [Trj] 1
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2021-06-18 ไม่พบอะไร 1
clamav 26204 0.100.2 2021-06-17 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2021-05-13 TrojWare.JS.Agent.ALB@76k77w 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
defenx 11.188.37463 15.2.0.53 2021-06-16 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2021-06-18 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2021-06-19 ไม่พบอะไร 0
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 JS/Moat.F4D6D9A9!tr 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.29645 25.29645 2021-05-15 JS:Decode-BTB 12
gridinsoft 1.0.27.118 1.0.27.118 2021-02-05 ไม่พบอะไร 5
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.06.02 V5.05.01 2021-06-18 ไม่พบอะไร 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2021-06-19 ไม่พบอะไร 8
k7 11.189.37498 15.2.0.53 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 1
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 2
mcafee 8254 5400.1158 2021-05-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2021-06-19 Trojan.Script.Kryptik.ewlsdt 2
nod32 9846 4.5.15 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2021-06-19 ไม่พบอะไร 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
qh360 1.0.1 1.0.1 2021-06-19 virus.js.qexvmc.1 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2021-06-19 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2021-06-19 Trojan.Kryptik 3
sophos 5.32 3.65.2 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2021-06-19 ไม่พบอะไร 6
sxf 2.20200403 2.20200403 2021-06-19 Malware 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2021-06-19 ไม่พบอะไร 9
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2021-05-16 ไม่พบอะไร 6
vba 5.0.0 5.0.0 2021-06-18 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2021-06-19 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2021-06-19 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
UpDater.exe(1603288) พบไวรัสชื่อ PUA.Win.Packer.Exe-6 (1%)
报文头说明.txt(912) ไม่พบอะไร
00我想和你好好的(24) ไม่พบอะไร
server.exe(225048) พบไวรัสชื่อ HEUR/AGEN.1019034 (27%)
00我在末世有套房(2) ไม่พบอะไร
00我在惊悚游戏里封神(244) ไม่พบอะไร
00我和我的家乡(598) ไม่พบอะไร
00我可能不会爱你(523000) พบไวรัสชื่อ GrayWare[AdDisplay]/Android.MobiDash (3%)
00我叫mt(1024) ไม่พบอะไร
00我只在乎你(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (35%)
00我们都是坏孩子(1663125) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Strictor.14267 (35%)
00我们的少年时代(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (35%)
00我们的410年(937184) พบไวรัสชื่อ Trojan/Script.Wacatac (3%)
00我们有点不对劲(1165) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PHP.Phish (3%)
00我们与恶的距离(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (37%)
00我们不能是朋友(11161) ไม่พบอะไร
00我亲爱的小冤家(121036) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.Sdld.C44D850D (35%)
00我不是精英(1821608) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00我不可能是剑神(7437220) ไม่พบอะไร
00成龙历险记(1046589) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)