VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :faeed123ffca1de2f970ca5fa26a48c1 (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :1148 byte
ประเภทของไฟล์ : image/png
MD5:faeed123ffca1de2f970ca5fa26a48c1
SHA1:5e20235da7cb931b8488bcc4b0148a3850401032

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:0%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(0/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-10-16 01:38:31 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-10-15 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-10-15 ไม่พบอะไร 5
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-10-16 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-10-15 ไม่พบอะไร 1
arcabit 1.0 1.0 2019-10-16 ไม่พบอะไร 9
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-10-16 ไม่พบอะไร 6
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-10-16 ไม่พบอะไร 3
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-10-15 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2019-10-15 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-10-15 ไม่พบอะไร 9
clamav 25602 0.100.2 2019-10-14 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-10-13 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-10-15 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-10-15 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.72.32259 15.2.0.42 2019-10-13 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-10-15 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-10-15 ไม่พบอะไร 1
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-09-28 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-10-16 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.23677 25.23677 2019-10-14 ไม่พบอะไร 11
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-10-15 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-10-13 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-10-15 ไม่พบอะไร 2
k7 11.72.32259 15.2.0.42 2019-10-13 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-10-15 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 1
mcafee 8254 5400.1158 2019-09-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-10-15 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2019-10-15 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-10-15 ไม่พบอะไร 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-10-15 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-10-15 ไม่พบอะไร 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-10-15 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-10-15 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2019-10-15 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.32 3.65.2 2019-10-15 ไม่พบอะไร 11
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-10-15 ไม่พบอะไร 1
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-10-15 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-10-15 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-10-15 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-10-15 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-10-13 ไม่พบอะไร 6
vba 4.1.0 4.1.0 2019-10-11 ไม่พบอะไร 1
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-10-15 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-10-15 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00俗人回档(1359) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.Heuristic-js.iacgm (1%)
00俄罗斯方块(1024240) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Autoit.ShellCode.a (5%)
00侣行(3690165) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.AGeneric (7%)
00侠探简不知(725) ไม่พบอะไร
00侠客行(1199) ไม่พบอะไร
00侍魂(6153) ไม่พบอะไร
00侍战队真剑者(238620) ไม่พบอะไร
00使徒行者(826) ไม่พบอะไร
Main-Installer.exe(786432) พบไวรัสชื่อ TR/AD.Azorultpp.exevx (15%)
00使女的故事(231708) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Mansabo (9%)
00使命召唤手游(1361) ไม่พบอะไร
00使命召唤14(1061769) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00使命召唤(312) ไม่พบอะไร
00佣兵的战争(217563) พบไวรัสชื่อ Trojan/Script.Wacatac (5%)
00你的婚礼(4009663) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win64.CoinMiner (7%)
00你的名字(34) ไม่พบอะไร
00你画我猜(270164) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Mansabo (7%)
00你是我的眼睛(559912) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Application.Bundler.DownloadGuide.48 (15%)
00你是我的毒玫瑰(2631307) พบไวรัสชื่อ Android/Adware.Generic.HjIASOoA (5%)
00你是我的城池营垒(1776068) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)