VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :com.ptcl.ptt_5.apk (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :6726631 byte
ประเภทของไฟล์ : Zip archive data
MD5:b5783d635ea103d90303daf0260c932a
SHA1:a500c35240ea36f28e6c9d9b6858027a1467a324
SHA256:d6956017140b6da9fb4c7c19c7248ce824c83b931d898ecbfbbaaecfaef1f1fc
SSDEEP:
ผลสรุปการสแกน
ผลสรุปการสแกน:0%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(0/32)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-05-16 22:31:01 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-05-16 ไม่พบอะไร 1
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-05-16 ไม่พบอะไร 46
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-05-16 ไม่พบอะไร 1
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2019-05-16 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-05-16 ไม่พบอะไร 8
clamav 25450 0.100.2 2019-05-15 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-03-26 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4324 9.0.0.4324 2014-07-03 ไม่พบอะไร 3
fortinet 1.000, 68.511, 68.346, 68.370 5.4.247 2019-05-16 ไม่พบอะไร 7
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2014-12-31 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-05-16 ไม่พบอะไร 15
gdata 25.21965 25.21965 2019-05-16 ไม่พบอะไร 22
ikarus 5.01.05 V1.32.39.0 2019-05-16 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-05-16 ไม่พบอะไร 3
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-05-16 ไม่พบอะไร 22
kingsoft 2.1 2.1 2013-09-22 ไม่พบอะไร 14
mcafee 9149 5400.1158 2019-01-27 ไม่พบอะไร 14
nod32 9075 4.5.15 2019-05-16 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2017-03-30 ไม่พบอะไร 5
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-05-16 ไม่พบอะไร 3
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-05-16 ไม่พบอะไร 4
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-05-16 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-02-10 ไม่พบอะไร 5
rising 5031 5031 2019-05-15 ไม่พบอะไร 6
sophos 4.62 3.16.1 2016-09-20 ไม่พบอะไร 13
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 ไม่พบอะไร 6
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2017-03-30 ไม่พบอะไร 6
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-05-15 ไม่พบอะไร 10
vba 4.0.0 4.0.0 2019-05-16 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 ไม่พบอะไร 5

相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看

相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看