VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :***f8d8eb4cb7a8cee52ab794 (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :37031 byte
ประเภทของไฟล์ : application/pdf
MD5:60a1116c33f8d8eb4cb7a8cee52ab794
SHA1:fffc8da797cb8b807ff849d1fbb61ba7fd2e78aa

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:10%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(5/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2020-01-22 21:57:02 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2020-01-22 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2020-01-22 ไม่พบอะไร 5
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2020-01-22 ไม่พบอะไร 10
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2020-01-22 Trojan[Phishing]/PDF.Phish 1
arcabit 1.0 1.0 2020-01-22 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2020-01-22 ไม่พบอะไร 7
avg 10.0.1405 10.0.1405 2020-01-22 ไม่พบอะไร 5
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2020-01-22 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2020-01-22 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2020-01-22 ไม่พบอะไร 1
clamav 25702 0.100.2 2020-01-21 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2020-01-21 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2020-01-22 PDF/GoriPhish.A.gen!Camelot 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2020-01-22 PDF/GoriPhish.A.gen!Camelot 2
defenx 11.86.33081 15.2.0.42 2020-01-19 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2020-01-22 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2020-01-22 ไม่พบอะไร 2
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2020-01-22 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.24563 25.24563 2020-01-14 ไม่พบอะไร 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2020-01-22 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2020-01-13 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2020-01-22 ไม่พบอะไร 2
k7 11.88.33108 15.2.0.42 2020-01-22 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2020-01-22 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 3
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 2
mcafee 8254 5400.1158 2019-12-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2020-01-22 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2020-01-22 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2020-01-22 ไม่พบอะไร 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2020-01-22 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2020-01-22 Win32/Trojan.045 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2020-01-22 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2020-01-22 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2020-01-22 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.32 3.65.2 2020-01-22 ไม่พบอะไร 11
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2020-01-22 ไม่พบอะไร 2
sxf 2.20200114 2.20200114 2020-01-22 Malware 4
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2020-01-22 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2020-01-22 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2020-01-22 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2020-01-21 ไม่พบอะไร 6
vba 4.3.0 4.3.0 2020-01-04 ไม่พบอะไร 1
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2020-01-22 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2020-01-22 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00仙都(140288) ไม่พบอะไร
00仙逆(57356) พบไวรัสชื่อ Trojan.Downloader.JQDS (33%)
00仙王的日常生活(25413) ไม่พบอะไร
00仙剑奇侠传3(1883087) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00仙剑奇侠传3(775373) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00仙剑奇侠传(106879) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.Sdld.C44D850D (35%)
00他那么撩(123115) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.Sdld.C44D850D (35%)
00他知道风从哪个方向来(314496) พบไวรัสชื่อ JS:Trojan.JS.Agent.RQR (21%)
00他的小仙女(224877) พบไวรัสชื่อ JS:Illredir-Y (13%)
00他从火光中走来(2620398) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Uwasson (7%)
00从0开始(80287) พบไวรัสชื่อ Trojan/Script.Wacatac (5%)
Layer.exe(63488) ไม่พบอะไร
00从结婚开始恋爱(129536) พบไวรัสชื่อ Malware.Heuristic (1%)
00从前有座灵剑山(481792) พบไวรัสชื่อ Trojan[PSW]/MSIL.Agensla (9%)
00今天(21600) พบไวรัสชื่อ Generic/Trojan.Generic.HkUASOgA (5%)
00仁王(106530) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Kazy.21167 (13%)
00仁心解码2(375296) พบไวรัสชื่อ Trojan[Spy]/MSIL.Agent (7%)
00什刹海(268961) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Zusy.286822 (27%)
00人鱼***(340518) พบไวรัสชื่อ Gen:Trojan.Heur.umNfrv@Sinlib (23%)
00人间正道是沧桑(84692) พบไวรัสชื่อ Malware (1%)