VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:4%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(2/50)พบมัลแวร์!
เวลา: 2021-06-24 06:18:31 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2021-06-23 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2021-06-23 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2021-06-24 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2021-06-23 GrayWare/Win32.Generic 1
arcabit 1.0 1.0 2021-06-24 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2021-06-24 ไม่พบอะไร 1
avg 10.0.1405 10.0.1405 2021-06-24 ไม่พบอะไร 1
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2021-06-23 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2021-06-23 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2021-06-23 ไม่พบอะไร 1
clamav 26209 0.100.2 2021-06-22 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2021-05-13 ไม่พบอะไร 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2021-06-23 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2021-06-23 ไม่พบอะไร 1
defenx 11.190.37513 15.2.0.53 2021-06-22 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2021-06-23 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2021-06-23 ไม่พบอะไร 0
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2021-06-24 ไม่พบอะไร 5
gdata 25.29645 25.29645 2021-05-15 ไม่พบอะไร 12
gridinsoft 1.0.27.118 1.0.27.118 2021-02-05 ไม่พบอะไร 4
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2021-06-23 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.06.02 V5.05.01 2021-06-23 ไม่พบอะไร 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2021-06-23 ไม่พบอะไร 7
k7 11.190.37513 15.2.0.53 2021-06-22 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2021-06-23 ไม่พบอะไร 1
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 1
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 5
mcafee 8254 5400.1158 2021-05-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2021-06-23 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2021-06-23 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2021-06-23 ไม่พบอะไร 5
pcc 13.302.06 9.500-1005 2021-06-23 ไม่พบอะไร 1
qh360 1.0.1 1.0.1 2021-06-23 Win64/Trojan.Generic.HgEASOkA 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2021-06-23 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2021-06-23 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2021-06-23 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.32 3.65.2 2021-06-23 ไม่พบอะไร 1
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2021-06-23 ไม่พบอะไร 4
sxf 2.20200403 2.20200403 2021-06-23 ไม่พบอะไร 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2021-06-23 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2021-06-23 ไม่พบอะไร 12
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2021-06-23 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2021-05-16 ไม่พบอะไร 6
vba 5.0.0 5.0.0 2021-06-23 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2021-06-23 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2021-06-23 ไม่พบอะไร 3

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00会说话的汤姆猫2(559912) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Application.Bundler.DownloadGuide.48 (13%)
00伏天氏(439931) พบไวรัสชื่อ Trojan.Patched.BQ (15%)
00伊苏(308114) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Mansabo (9%)
00伊塔之柱(240310) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Mansabo (7%)
00以家人之名(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (37%)
00仙都(128982) ไม่พบอะไร
00仙逆(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (37%)
00仙王的日常生活(2467) ไม่พบอะไร
00仙剑奇侠传3(16) ไม่พบอะไร
00仙剑奇侠传3(88466) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.Sdld.C44D850D (33%)
00他那么撩(1054432) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (9%)
00他知道风从哪个方向来(896) ไม่พบอะไร
00他的小仙女(618112) พบไวรัสชื่อ Trojan/Android.TSGeneric (9%)
00从0开始(1567261) พบไวรัสชื่อ RiskWare[RiskTool]/Android.Dnotua (3%)
00从结婚开始恋爱(74280) ไม่พบอะไร
00从姑获鸟开始(1453488) ไม่พบอะไร
00从前有座灵剑山(920) ไม่พบอะไร
00今天(1090012) พบไวรัสชื่อ a.gray.aimclickad.b (1%)
00仁王(796) ไม่พบอะไร
00仁心解码2(2558091) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)