VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :***d8e6ce3e03b3edd95f (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :2270 byte
ประเภทของไฟล์ : data
MD5:901c69bfff3605d8e6ce3e03b3edd95f
SHA1:8c2eaedc9feabe48567dbae453b69d1ba0264f6c
SHA256:a1e3ec521cbb7cda69c8fcb45cd15dbee8e45d12bafe336fbc705532571a7abe
SSDEEP:48:VNFJkiwgr9TkKme9yZinIVN2aszXFwxlqbraPn8onP9O5n:TTwgqKnEZinIVNQpwxlqbCnDnP9O5n

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:0%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(0/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2020-08-08 11:01:01 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2020-08-08 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2020-08-08 ไม่พบอะไร 5
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2020-08-08 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2020-08-08 ไม่พบอะไร 2
arcabit 1.0 1.0 2020-08-08 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2020-08-08 ไม่พบอะไร 1
avg 10.0.1405 10.0.1405 2020-08-08 ไม่พบอะไร 1
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2020-08-08 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2020-08-08 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2020-08-07 ไม่พบอะไร 1
clamav 25895 0.100.2 2020-08-05 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2020-08-06 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2020-08-08 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2020-08-08 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.128.34924 15.2.0.45 2020-08-07 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2020-08-07 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2020-08-08 ไม่พบอะไร 1
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2020-08-08 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.26496 25.26496 2020-08-07 ไม่พบอะไร 11
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2020-08-08 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.03.03 V5.03.03 2020-08-07 ไม่พบอะไร 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2020-08-08 ไม่พบอะไร 2
k7 11.128.34924 15.2.0.45 2020-08-07 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2020-08-08 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 10
mcafee 8254 5400.1158 2020-07-11 ไม่พบอะไร 6
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2020-08-08 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2020-08-08 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2020-08-08 ไม่พบอะไร 6
pcc 13.302.06 9.500-1005 2020-08-08 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2020-08-08 ไม่พบอะไร 27
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2020-08-08 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2020-08-08 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2020-08-08 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.32 3.65.2 2020-08-08 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2020-08-08 ไม่พบอะไร 2
sxf 2.20200403 2.20200403 2020-08-08 ไม่พบอะไร 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2020-08-08 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2020-08-08 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2020-08-08 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2020-08-07 ไม่พบอะไร 5
vba 4.4.1 4.4.1 2020-08-07 ไม่พบอะไร 5
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2020-08-08 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2020-08-08 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
EasyImageX_x64.exe(8192512) พบไวรัสชื่อ Trojan/Autoit.jki (4%)
智能按键.exe(5017600) พบไวรัสชื่อ Win32:Evo-gen (16%)
Raft Early Access Plus 20 Trainer.exe(1526272) ไม่พบอะไร
e87e***a36d2ee2fcd80a1f526a(1385664) พบไวรัสชื่อ HackTool[Hoax]/Win32.SpeedUpMyPC (6%)
飞越DNF封号查询器 V5.1版.exe(950713) พบไวรัสชื่อ Win32/IRCNite.wi (75%)
e87e72502f9ae***c326e227(259963) ไม่พบอะไร
x.exe(3501568) พบไวรัสชื่อ Win32:Evo-gen (6%)
e***c5229914ad18675d98edc(3813630) ไม่พบอะไร
e***ca9d8e7b8377e4cfb81ddd(1730275) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (8%)
e87dfd01401b735d7fc9b5d457f963b9(278528) พบไวรัสชื่อ Trojan[Banker]/Win32.Emotet (4%)