VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :3272ad***e829e3 (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :302478 byte
ประเภทของไฟล์ : JPEG image data
MD5:3272ad50992626912452884737e829e3
SHA1:17893e099d55eb0476a714d780a01158fe429b0c
SHA256:4590976d6bcd3280e21d116ca12318d27d62e47428dfc0a14f9909d3d7a93c67
SSDEEP:6144:VI1Q4DfGmknvK2qplJ0t9RwpoViryme2wOqhJxdz2:ID+zvK2qp+9dme2wfJdz2

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:0%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(0/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2020-09-29 08:03:11 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2020-09-29 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2020-09-29 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2020-09-29 ไม่พบอะไร 9
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2020-09-29 ไม่พบอะไร 2
arcabit 1.0 1.0 2020-09-29 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2020-09-29 ไม่พบอะไร 4
avg 10.0.1405 10.0.1405 2020-09-29 ไม่พบอะไร 4
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2020-09-29 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2020-09-29 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2020-09-28 ไม่พบอะไร 1
clamav 25939 0.100.2 2020-09-26 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2020-09-23 ไม่พบอะไร 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2020-09-29 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2020-09-29 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.141.35310 15.2.0.45 2020-09-28 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2020-09-28 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2020-09-29 ไม่พบอะไร 2
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2020-09-29 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.27144 25.27144 2020-09-26 ไม่พบอะไร 11
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2020-09-29 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.03.03 V5.03.03 2020-09-28 ไม่พบอะไร 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2020-09-29 ไม่พบอะไร 2
k7 11.141.35310 15.2.0.45 2020-09-28 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2020-09-29 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 1
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 2
mcafee 8254 5400.1158 2020-08-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2020-09-29 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2020-09-29 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2020-09-29 ไม่พบอะไร 5
pcc 13.302.06 9.500-1005 2020-09-29 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2020-09-29 ไม่พบอะไร 3
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2020-09-29 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2020-09-29 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2020-09-29 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.32 3.65.2 2020-09-29 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2020-09-29 ไม่พบอะไร 1
sxf 2.20200403 2.20200403 2020-09-29 ไม่พบอะไร 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2020-09-29 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2020-09-29 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2020-09-29 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2020-09-28 ไม่พบอะไร 6
vba 4.4.1 4.4.1 2020-09-28 ไม่พบอะไร 3
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2020-09-29 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2020-09-29 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
京喜Tool.exe(1785856) พบไวรัสชื่อ Worm.Win32.Dropper.RA@1qraug (10%)
00文明之万界领主***(58403) พบไวรัสชื่อ Application.JS.CoinMiner.RA@7u1yex (16%)
00文明***(83237) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.Iframe.folzum (4%)
00文学少女***(2142518) พบไวรัสชื่อ a.gray.aimclickad (2%)
00数风流人物***(9728) พบไวรัสชื่อ Trojan/MSIL.Gorgon (6%)
00数码宝贝***(420675) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (24%)
00数独***(420687) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (24%)
1.exe(582656) ไม่พบอะไร
00数学荒岛历险记***(420140) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (24%)
00散华礼弥***(420685) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (20%)