VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:16%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(8/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-12-07 14:19:01 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-12-07 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-12-07 ไม่พบอะไร 7
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-12-07 ไม่พบอะไร 9
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-12-07 GrayWare[Bundler]/Win32.Prepscram 1
arcabit 1.0 1.0 2019-12-07 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-12-07 ไม่พบอะไร 3
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-12-07 ไม่พบอะไร 3
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-12-07 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2019-12-07 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-12-06 ไม่พบอะไร 9
clamav 25654 0.100.2 2019-12-05 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-12-06 Application.Win32.Prepscram.XE@7zle8v 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-12-07 ไม่พบอะไร 2
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-12-07 W32/S-0e09c2ed!Eldorado 2
defenx 11.81.32721 15.2.0.42 2019-12-04 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-12-06 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-12-07 ไม่พบอะไร 2
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-12-07 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.24190 25.24190 2019-12-07 ไม่พบอะไร 13
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-12-07 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-12-01 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-12-07 ไม่พบอะไร 2
k7 11.81.32721 15.2.0.42 2019-12-04 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-12-07 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 Suspicious 3
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 Win32.Heur.KVMH004.a 8
mcafee 8254 5400.1158 2019-11-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-12-07 Trojan.Win32.Vittalia.fmnegn 2
nod32 9846 4.5.15 2019-12-07 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-12-07 ไม่พบอะไร 3
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-12-07 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-12-07 Win32/Virus.Adware.b51 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-12-07 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-12-07 ไม่พบอะไร 4
rising 5380 5380 2019-12-07 Trojan.Kryptik 1
sophos 5.32 3.65.2 2019-12-07 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-12-07 ไม่พบอะไร 10
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-12-07 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-12-07 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-12-07 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-12-07 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-12-06 ไม่พบอะไร 6
vba 4.2.0 4.2.0 2019-11-29 ไม่พบอะไร 1
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-12-07 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-12-07 ไม่พบอะไร 5

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
setup_x86_x64_install.exe(3401958) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Razy.301902 (10%)
00默读(127342) พบไวรัสชื่อ Gen:Trojan.Heur2.VP2.hm1@aqQkxeji (28%)
00黑金(23706) พบไวรัสชื่อ Exploit.CVE-2009-0927.Gen (22%)
00黑豹(15844) พบไวรัสชื่อ TrojWare.JS.Obfuscated.DI@5blft5 (12%)
00黑色幽默(118272) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Symmi.11214 (12%)
00黑糖玛奇朵(767488) พบไวรัสชื่อ Win32.Virlock.Gen.1 (28%)
AIOC***exe(16331121) พบไวรัสชื่อ Win32/TrojanSpy.Bobik.HgIASW4A (2%)
00黑礁(47282) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
insert_percent.js(751) พบไวรัสชื่อ Trojan/ASP.Small (8%)
00黑猫警长(889062) พบไวรัสชื่อ Trojan[Dropper]/Win32.Sysn (10%)
00黑猫(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (38%)
00黑暗血时代(24064) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Zusy.254761 (16%)
00黑执事(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (38%)
00黑岩射手(4427) พบไวรัสชื่อ TrojWare.HTML.Phishing.A@7kaxhj (12%)
AutodeskInstallOnlineCheck3.7z(3328552) พบไวรัสชื่อ a.gray.aimclickad.b (2%)
00黑客(127488) พบไวรัสชื่อ X97M.Mailcab.A@mm (30%)
encoders.js(21880) ไม่พบอะไร
00黑塔利亚(1613331) พบไวรัสชื่อ RiskWare[RiskTool]/Win32.BitMiner (6%)
00黎明之剑(228122) พบไวรัสชื่อ Trojan/Script.Wacatac (4%)
00黎明之前(672753) พบไวรัสชื่อ Win32.Ramnit.N (46%)