VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :SMS.exe (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :40960 byte
ประเภทของไฟล์ : PE32 executable (GUI) Intel 80386
MD5:00d3eb8eb6cec08afadf548f8f1f4cde
SHA1:1ac838a5baf65309823fbd59b3f89b6ccdcfdcce
SHA256:1f9ea51e27353e7aeea7e7fcf7320a29219e8b90c7307b61e148d10861c9a8ed
SSDEEP:768:a5kX9eOHSIS7o7WCmwcNRXGHCf005wCWg8GZUwyn:aopyo7WpNRXGHCf9w9g8esn

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:1% โปรแกรม (1/51)พบมัลแวร์!
เวลา: 2022-01-18 17:46:54 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2021-07-14 ไม่พบอะไร 2
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2021-07-14 ไม่พบอะไร 4
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 6
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
arcabit 1.0 1.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 4
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 6
avg 10.0.1405 10.0.1405 2021-07-14 ไม่พบอะไร 6
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
clamav 26230 0.100.2 2021-07-13 ไม่พบอะไร 17
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2021-05-13 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
defenx 11.193.37706 15.2.0.53 2021-07-13 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2021-07-14 ไม่พบอะไร 8
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2021-07-14 ไม่พบอะไร 2
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 W32/Felix:CO:VB!Eldorado 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2021-07-14 ไม่พบอะไร 4
gdata 25.29645 25.29645 2021-05-15 ไม่พบอะไร 8
gridinsoft 1.0.27.118 1.0.27.118 2021-02-05 ไม่พบอะไร 6
h3c 1.0.114 1.0.114 2021-07-08 ไม่พบอะไร 1
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2021-07-14 ไม่พบอะไร 2
ikarus 5.06.02 V5.05.01 2021-07-13 ไม่พบอะไร 3
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
k7 11.193.37706 15.2.0.53 2021-07-13 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 1
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 8
mcafee 8254 5400.1158 2021-06-11 ไม่พบอะไร 3
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2021-07-14 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2021-07-14 ไม่พบอะไร 3
pcc 13.302.06 9.500-1005 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
qh360 1.0.1 1.0.1 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 2
quickheal 14.00 14.00 2021-07-14 ไม่พบอะไร 2
rising 5380 5380 2021-07-14 ไม่พบอะไร 2
sophos 5.32 3.65.2 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
sxf 2.20200403 2.20200403 2021-07-14 ไม่พบอะไร 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 2
systweak 1.0 1.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 8
tachyon 9.9.9 9.9.9 2021-07-14 ไม่พบอะไร 2
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2021-05-16 ไม่พบอะไร 2
vba 5.0.0 5.0.0 2021-07-13 ไม่พบอะไร 3
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2021-07-14 ไม่พบอะไร 2
xvirus 2.0.0 2.0.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
SumatraPDF-3.3.3-32-install.exe(6658584) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:EX:001!Eldorado (1%)
冰点文库下载器 Fish-v3216.rar(5933923) พบไวรัสชื่อ a.gray.RacketeerIM (1%)
SumatraPDF-3.3.3-32-install.exe(6658584) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:EX:001!Eldorado (1%)
357Patcher.exe(735744) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:EX:007!Eldorado (1%)
357Editor.exe(904192) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:EX:001!Eldorado (1%)
ie4ushowIE.exe(95232) ไม่พบอะไร
vlmcsd-Windows-x64.exe(45568) พบไวรัสชื่อ W64/Trojan.JVBH-8668 (1%)
SecretDNS.exe(5617336) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:CO:Delphi!Eldorado (1%)
ie4uinit.exe(254464) ไม่พบอะไร
HideToolz_V3.0_XiTongZhiJia.zip(2205552) พบไวรัสชื่อ a.gray.RacketeerIM (1%)
Sandboxie.zip(4966910) พบไวรัสชื่อ a.gray.RacketeerIM (1%)
SteamSpeedA11.exe(8679320) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:EX:002!Eldorado (1%)
USB3.0导入工具(请在PE下面使用).exe(19364864) พบไวรัสชื่อ TR/SelfDel.wkfyd (15%)
vncviewer2.exe(908288) พบไวรัสชื่อ W32/MSIL_Bladabind.I2.gen!Eldorado (15%)
USB3.0导入工具.rar(18848723) พบไวรัสชื่อ a.gray.RacketeerIM (1%)
Lunch.Lady-SKIDROW-1337x.exe(1455616) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:EX:006!Eldorado (5%)
android_base.apk(52866522) ไม่พบอะไร
IDM_v6.39.8_Repack.exe(6202351) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:CO:VC!Eldorado (7%)
winsail_install_1_04.exe(3424163) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:CO:Delphi!Eldorado (5%)
tts-util-3.0.0.apk(3272599) ไม่พบอะไร