VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:0%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(0/39)พบมัลแวร์!
เวลา: 2014-09-09 23:02:58 (CST)
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรม:         การวิเคราะห์ไฟล์ Habo         รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมของไฟล์ Threatbook
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 ไม่พบอะไร 4
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 7.11.171.66 ไม่พบอะไร 45
antiy 014621 AVL140512 2014-07-30 ไม่พบอะไร 5
arcavir 1.0 2011 2014-05-30 ไม่พบอะไร 8
asquared 9.0.0.4157 9.0.0.4157 2014-07-30 ไม่พบอะไร 2
avast 140908-0 4.7.4 2014-09-08 ไม่พบอะไร 20
avg 2109/7647 10.0.1405 2014-09-03 ไม่พบอะไร 1
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 ไม่พบอะไร 4
baidusd 1.0 1.0 2014-04-02 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.56739 7.90123 2014-09-09 ไม่พบอะไร 6
clamav 19343 0.97.5 2014-09-07 ไม่พบอะไร 2
comodo 15023 5.1 2014-08-28 ไม่พบอะไร 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 ไม่พบอะไร 1
drweb 5.0.2.3300 5.0.1.1 2014-09-05 ไม่พบอะไร 29
fortinet 22.767, 22.767 5.1.153 2014-09-09 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2014-09-08 ไม่พบอะไร 2
fsecure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 ไม่พบอะไร 15
gdata 24.3819 24.3819 2014-08-29 ไม่พบอะไร 8
hauri 2.73 2.73 2014-06-13 ไม่พบอะไร 1
ikarus 1.06.01 V1.32.31.0 2014-09-08 ไม่พบอะไร 21
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2014-07-28 ไม่พบอะไร 14
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 ไม่พบอะไร 26
kingsoft 2.1 2.1 2013-09-22 ไม่พบอะไร 2
mcafee 7520 5400.1158 2014-08-04 ไม่พบอะไร 12
nod32 0298 3.0.21 2014-08-22 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2014-06-15 ไม่พบอะไร 3
pcc 11.134.06 9.500-1005 2014-09-07 ไม่พบอะไร 3
qh360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 ไม่พบอะไร 12
qqphone 1.0.0.0 1.0.0.0 2014-09-09 ไม่พบอะไร 3
quickheal 14.00 14.00 2014-06-14 ไม่พบอะไร 3
rising 25.17.00.04 25.17.00.04 2014-06-02 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.04 3.51.0 2014-08-05 ไม่พบอะไร 14
sunbelt 3.9.2589.2 3.9.2589.2 2014-06-13 ไม่พบอะไร 1
symantec 20140907.003 1.3.0.24 2014-09-07 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2014-06-12 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2014-06-16 ไม่พบอะไร 6
vba 3.12.26.3 3.12.26.3 2014-09-08 ไม่พบอะไร 17
virusbuster 15.0.902.0 5.5.2.13 2014-09-08 ไม่พบอะไร 13

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00自动化测试工具_AutoRunner_企业版3.9.26(206335) พบไวรัสชื่อ Trojan.JS.Agent.QYJ (26%)
00自动化测试工具QuickTester7.0.1.0_专业版(420170) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (20%)
00自动关机易上手1.0(5830142) พบไวรัสชื่อ a.gray.Nebula.a (2%)
00自动关机命令免费版(420677) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (20%)
00胜者为王(201115) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.404974 (28%)
00股价提醒v1.02(420691) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (22%)
virus.zip(813291) พบไวรัสชื่อ a.gray.Nebula.a (2%)
4.exe(1679872) พบไวรัสชื่อ Win32.Rozena.B (42%)
00肖申克的救赎(420166) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (22%)
00聪明的1休(715776) พบไวรัสชื่อ Trojan/Script.AGeneric (4%)