ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:16%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(8/50)พบมัลแวร์!
เวลา: 2021-05-17 16:01:41 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2021-05-17 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2021-05-17 JS:Trojan.JS.Downloader.HTH 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2021-05-17 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
arcabit 1.0 1.0 2021-05-17 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2021-05-17 ไม่พบอะไร 3
avg 10.0.1405 10.0.1405 2021-05-17 ไม่พบอะไร 2
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2021-05-16 ไม่พบอะไร 1
clamav 26171 0.100.2 2021-05-15 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2021-05-13 TrojWare.JS.FakejQuery.B@75aotp 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
defenx 11.182.37192 15.2.0.53 2021-05-16 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2021-05-16 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2021-05-17 ไม่พบอะไร 60
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 JS/FakeQuery.D!tr 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.29645 25.29645 2021-05-15 JS:Trojan.JS.Downloader.HTH 12
gridinsoft 1.0.27.118 1.0.27.118 2021-02-05 ไม่พบอะไร 3
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.06.02 V5.05.01 2021-05-16 ไม่พบอะไร 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2021-05-17 ไม่พบอะไร 60
k7 11.182.37192 15.2.0.53 2021-05-16 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 1
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 2
mcafee 8254 5400.1158 2021-04-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2021-05-17 Trojan.Script.Agent.ertatd 2
nod32 9846 4.5.15 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2021-05-17 ไม่พบอะไร 60
pcc 13.302.06 9.500-1005 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
qh360 1.0.1 1.0.1 2021-05-17 ไม่พบอะไร 3
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2021-05-17 JS.FakejQuery.B 3
rising 5380 5380 2021-05-17 Downloader.FakejQuery 3
sophos 5.32 3.65.2 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2021-05-17 ไม่พบอะไร 60
sxf 2.20200403 2.20200403 2021-05-17 Malware 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2021-05-17 ไม่พบอะไร 60
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2021-05-16 ไม่พบอะไร 6
vba 5.0.0 5.0.0 2021-05-15 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2021-05-17 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2021-05-17 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00仙都(46584) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00仙逆(267381) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Mansabo (10%)
00仙王的日常生活(40065) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00仙剑奇侠传3(101300) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Zboter.2 (30%)
00仙剑奇侠传3(58975) ไม่พบอะไร
00他那么撩(754608) พบไวรัสชื่อ Application.DealPly.C (24%)
00他知道风从哪个方向来(41479) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (8%)
00他的小仙女(278716) พบไวรัสชื่อ GrayWare[AdWare]/Android.Inoco (14%)
00从0开始(53281) พบไวรัสชื่อ Trojan.Agent.VB.CAT (28%)
00从结婚开始恋爱(264597) พบไวรัสชื่อ Android:OpFake-GG (10%)
00从姑获鸟开始(7445) พบไวรัสชื่อ virus.js.qexvmc.1 (2%)
00从天而降的1亿颗星星(35740) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (4%)
00从前有座灵剑山(1696256) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Ludicrouz (8%)
00今天(209409) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Zusy.293013 (26%)
00仁王(274064) พบไวรัสชื่อ GrayWare[AdWare]/Android.Inoco (14%)
00仁心解码2(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (38%)
00什刹海(296195) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Office.Generic (4%)
00人鱼***(78047) พบไวรัสชื่อ Android:FakeTimer-A (12%)
00人间正道是沧桑(42408) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00人的价值(1723892) พบไวรัสชื่อ RiskWare[RiskTool]/Win32.BitMiner (6%)