ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :Server.exe (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :37888 byte
ประเภทของไฟล์ :PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly
MD5:f10e63613785076925d9623df39714dc
SHA1:18f0cad8a54eb1ea7fb786bfe1e382ae6e9d1dfd
SHA256:bb75cba48d842e75b1f892d235c3deb42bc159d9da303acdf56f822f25eca496
SSDEEP:384:JLQCT0i9XdTe/kCOyU7H4fVADXCwRrAF+rMRTyN/0L+EcoinblneHQM3epzX9Nr3:xVd1CFU7H4SjCArM+rMRa8NuTbt

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:51% โปรแกรม (25/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2020-02-13 01:43:05 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2020-02-12 Trojan/Win32.Zapchast 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2020-02-12 Generic.MSIL.Bladabindi.71CEA77F 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2020-02-13 TR/ATRAPS.Gen 10
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2020-02-12 Trojan/Generic.ASBOL.A8F4 1
arcabit 1.0 1.0 2020-02-13 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2020-02-13 MSIL:Bladabindi-JK [Trj] 4
avg 10.0.1405 10.0.1405 2020-02-13 MSIL:Bladabindi-JK [Trj] 6
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2020-02-12 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2020-02-12 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2020-02-12 ไม่พบอะไร 1
clamav 25720 0.100.2 2020-02-10 Win.Trojan.B-468 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2020-02-10 TrojWare.MSIL.Spy.Agent.CP@4pqytu 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2020-02-12 W32/MSIL_Troj.AP.gen!Eldorado 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2020-02-12 W32/MSIL_Troj.AP.gen!Eldorado 1
defenx 11.91.33240 15.2.0.42 2020-02-10 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2020-02-12 Win32.HLLW.Autoruner2.24182 11
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2020-02-12 ไม่พบอะไร 1
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 MSIL/Generic.AP.1609D6!tr 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2020-02-13 Trojan.TR/ATRAPS.Gen 1
gdata 25.24732 25.24732 2020-01-29 Generic.MSIL.Bladabindi.71CEA77F 11
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2020-02-12 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2020-01-13 Backdoor.NJRat 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2020-02-12 TrojanDropper.Autoit.dce 4
k7 11.91.33240 15.2.0.42 2020-02-10 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2020-02-12 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 8
mcafee 8254 5400.1158 2020-01-11 Trojan-FIGN 5
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2020-02-12 Trojan.Win32.Autoruner2.ebrjyu 2
nod32 9846 4.5.15 2020-02-12 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2020-02-12 ไม่พบอะไร 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2020-02-12 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2020-02-12 HEUR/QVM03.0.3405.Malware.Gen 7
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2020-02-12 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2020-02-12 Backdoor.Bladabindi.B3 3
rising 5380 5380 2020-02-12 Backdoor.MSIL.Bladabindi 3
sophos 5.32 3.65.2 2020-02-12 Troj/Bbindi-W 11
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2020-02-12 Trojan.Win32.Generic!BT 1
sxf 2.20200206 2.20200206 2020-02-12 Malware 8
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2020-02-12 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2020-02-12 ไม่พบอะไร 9
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2020-02-12 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2020-02-11 ไม่พบอะไร 1
vba 4.3.0 4.3.0 2020-01-24 ไม่พบอะไร 1
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2020-02-12 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2020-02-12 Suspicious:NewThreat.264 1