VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:8%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(4/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2020-10-29 21:58:01 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2020-10-29 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2020-10-29 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2020-10-29 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2020-10-29 Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.qpv 1
arcabit 1.0 1.0 2020-10-29 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2020-10-29 ไม่พบอะไร 2
avg 10.0.1405 10.0.1405 2020-10-29 ไม่พบอะไร 2
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2020-10-29 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2020-10-29 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2020-10-29 ไม่พบอะไร 1
clamav 25971 0.100.2 2020-10-28 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2020-10-26 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2020-10-29 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2020-10-29 ไม่พบอะไร 0
defenx 11.145.35496 15.2.0.45 2020-10-19 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2020-10-29 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2020-10-29 ไม่พบอะไร 13
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2020-10-29 ไม่พบอะไร 5
gdata 25.27525 25.27525 2020-10-29 ไม่พบอะไร 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2020-10-29 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.03.03 V5.03.03 2020-10-28 ไม่พบอะไร 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2020-10-29 ไม่พบอะไร 2
k7 11.145.35496 15.2.0.45 2020-10-19 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2020-10-29 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 0
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 2
mcafee 8254 5400.1158 2020-09-11 ไม่พบอะไร 10
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2020-10-29 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2020-10-29 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2020-10-29 ไม่พบอะไร 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2020-10-29 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2020-10-29 virus.office.obfuscated.1 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2020-10-29 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2020-10-29 W97M.Dropper.Gen 3
rising 5380 5380 2020-10-29 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.32 3.65.2 2020-10-29 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2020-10-29 ไม่พบอะไร 1
sxf 2.20200403 2.20200403 2020-10-29 Malware 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2020-10-29 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2020-10-29 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2020-10-29 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2020-10-28 ไม่พบอะไร 6
vba 4.4.1 4.4.1 2020-10-28 ไม่พบอะไร 1
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2020-10-29 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2020-10-29 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00星游记(3476809) พบไวรัสชื่อ Trojan.Generic.3842741 (34%)
00星云微信聊天记录恢复查看助手v5.0.7(420675) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (20%)
00星云微信聊天记录恢复导出助手5.1.173(420679) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (20%)
GuJian3TrainerXiaoXing.rar(1834813) พบไวรัสชื่อ a.gray.Nebula.a (2%)
00星之卡比(420134) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (18%)
00易速数据恢复大师6.8.1_官方版(2116) พบไวรัสชื่อ TrojWare.HTML.TeslaCrypt.AA@7br9km (10%)
GuJian3.Trainer.V3.2.3-XiaoXing.7z(1837559) พบไวรัสชื่อ a.gray.Nebula.a (2%)
00易通电脑助手***(420677) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (22%)
00易欣中西医门诊管理系统28(2183300) พบไวรัสชื่อ Trojan.Android.MLW.ebzlbe (6%)
GuJian3.Trainer.V3.2.3-XiaoXing.rar(1837559) พบไวรัสชื่อ a.gray.Nebula.a (2%)
00易极数据恢复软件1.0.0.5_正式版(111322) พบไวรัสชื่อ Riskware.Android.HiddenApp.fjuaif (6%)
启动与停止语音库服务程序.exe(415744) พบไวรัสชื่อ Trojan.Bluteal (16%)
00易数苹果手机数据恢复软件1.2.0.1114(420695) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (20%)
WmiPrvSE.exe(257536) ไม่พบอะไร
00易数照片恢复软件2.6.4.444(420681) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (20%)
00易数手机数据恢复软件1.2.5.175(122503) พบไวรัสชื่อ Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.rit (6%)
00易数手机数据恢复软件1.0.0(843008) พบไวรัสชื่อ Heur.Corrupt.PE@1z141z3 (8%)
00易扫***1.0.0.4(174146) ไม่พบอะไร
00易我数据恢复Mac版软件12.5(804174) พบไวรัสชื่อ Trojan.Ransom.AOR (22%)
00易我MS_SQL数据库恢复10.2.0.0_官方版(80272) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.Iframe.folzum (4%)