VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:2%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(1/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-11-24 07:29:01 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-11-24 ไม่พบอะไร 2
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-11-24 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
arcabit 1.0 1.0 2019-11-24 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-11-24 ไม่พบอะไร 2
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-11-24 ไม่พบอะไร 2
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-11-23 ไม่พบอะไร 9
clamav 25641 0.100.2 2019-11-22 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-11-23 ไม่พบอะไร 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-11-24 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.79.32620 15.2.0.42 2019-11-22 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-11-23 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-11-24 ไม่พบอะไร 13
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.24027 25.24027 2019-11-19 ไม่พบอะไร 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-11-23 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-11-24 ไม่พบอะไร 2
k7 11.79.32620 15.2.0.42 2019-11-22 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-11-24 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 1
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 2
mcafee 8254 5400.1158 2019-10-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-11-24 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-11-24 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-11-24 a.gray.aimclickad 1
quickheal 14.00 14.00 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
rising 5380 5380 2019-11-24 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.32 3.65.2 2019-11-24 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-11-24 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-11-23 ไม่พบอะไร 1
vba 4.2.0 4.2.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-11-24 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-11-24 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00大皇帝(3994) พบไวรัสชื่อ Trojan[Exploit]/MSOffice.CVE-2017-11882 (8%)
长发展__投保机构真实数据统计表3月.xls$(71168) พบไวรัสชื่อ X97M/Agent.5105026 (16%)
00大清隐龙(2364) ไม่พบอะไร
00大步走(23425) พบไวรัสชื่อ Trojan.Ppatre.Gen.1 (18%)
00大明风华(11991361) ไม่พบอะไร
00大明王朝1566(1100276) พบไวรัสชื่อ Gen:Trojan.Heur.GM.0400050424 (32%)
00大明宫词(207259) พบไวรัสชื่อ RiskWare[RiskTool]/Android.SMSreg (12%)
00大时代(3661) พบไวรัสชื่อ Trojan/JS.Redirector (6%)
00大数据修仙(17920) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Razy.285498 (38%)
00大富翁(87964) พบไวรัสชื่อ Dropped:Generic.Malware.SFdld.BF6D7908 (30%)
00大宋的智慧(78141) พบไวรัสชื่อ Trojan.Ppatre.Gen.1 (28%)
00大宋宫词(407552) พบไวรัสชื่อ Backdoor.Genocide.B (32%)
00大宅门1912(56155) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00大奉打更人(13493629) พบไวรัสชื่อ Android.Adware.CyFin.C (12%)
00大头儿子小头爸爸(206155) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Mansabo (12%)
00大圣传(608) ไม่พบอะไร
00大器晚成(437091) พบไวรัสชื่อ Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.avz (8%)
00大唐双龙传(569216) พบไวรัสชื่อ Gen:Trojan.Heur.VP2.Ii3fauXX8kfi (32%)
00大和抚子(420686) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (22%)
00大周仙吏(1872244) พบไวรัสชื่อ Heur.Corrupt.PE@1z141z3 (10%)