VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :密约.apk (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :1730075 byte
ประเภทของไฟล์ : Zip archive data
MD5:529865a471bf0702babeb66350511312
SHA1:395e681b2689ad7944569654a9ee18d056d624c4
SHA256:d2b82ab8e233b84be3b6ac857a0883ac2d0c99b8a2ee7bd9d72159f7d4630a3a
SSDEEP:49152:Q0f5WpHAEzyAEzuAEz3AEzGn2ErVxMqzF:Q0xWpLGyberVxMu
ผลสรุปการสแกน
ผลสรุปการสแกน:0% โปรแกรม (0/32)พบมัลแวร์!
เวลา: 2022-05-26 23:59:43 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
avg 10.0.1405 10.0.1405 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 ไม่พบอะไร 60
baidusd 1.0 1.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
bitdefender 7.141118 7.141118 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
clamav 26230 0.100.2 2021-07-13 ไม่พบอะไร 18
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
emsisoft 9.0.0.4324 9.0.0.4324 2014-07-03 ไม่พบอะไร 60
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 60
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
gdata 25.29645 25.29645 2021-05-15 ไม่พบอะไร 60
ikarus 5.06.02 V5.05.01 2021-07-13 ไม่พบอะไร 60
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
kingsoft 2.1 2.1 2013-09-22 ไม่พบอะไร 60
mcafee 8254 5400.1158 2021-06-11 ไม่พบอะไร 3
nod32 9846 4.5.15 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
panda 9.05.01 9.05.01 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
pcc 13.302.06 9.500-1005 2021-07-14 ไม่พบอะไร 1
qh360 1.0.1 1.0.1 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
quickheal 14.00 14.00 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
rising 5380 5380 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
sophos 4.62 3.16.1 2016-09-20 ไม่พบอะไร 60
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 60
tachyon 9.9.9 9.9.9 2021-07-14 ไม่พบอะไร 60
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2017-03-30 ไม่พบอะไร 60
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2021-05-16 ไม่พบอะไร 60
vba 5.0.0 5.0.0 2021-07-13 ไม่พบอะไร 1
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 ไม่พบอะไร 2

相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看

相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看