VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :helper.php (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :43612 byte
ประเภทของไฟล์ : C++ source
MD5:673cb27f462740d4adb220ef757e07ce
SHA1:84e1f95cb0fe3e4d2e0696444d7ed4647a3510a7
SHA256:65aac0e4e7910d12411257bce4333949abcd03d9549ae7059dc01698bb087606
SSDEEP:768:SPUT8p2h3aTQvK8qOVCvCvyPlNyS99ivT+sIXSeK2U/+:SPwcNPlYvT+sI4/+

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:0%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(0/39)พบมัลแวร์!
เวลา: 2016-08-18 18:07:18 (CST)
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรม:         การวิเคราะห์ไฟล์ Habo
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 7.12.112.240 ไม่พบอะไร 17
antiy AVL SDK 2.0 1970-01-01 ไม่พบอะไร 3
arcavir 1.0 2011 2014-05-30 ไม่พบอะไร 9
asquared 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2015-03-08 ไม่พบอะไร 1
avast 160817-0 4.7.4 2016-08-17 ไม่พบอะไร 40
avg 2109/12301 10.0.1405 2016-08-13 ไม่พบอะไร 1
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2014-04-02 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 ไม่พบอะไร 1
clamav 22095 0.97.5 2016-08-17 ไม่พบอะไร 1
comodo 15023 5.1 2016-08-17 ไม่พบอะไร 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 ไม่พบอะไร 1
drweb 5.0.2.3300 5.0.1.1 2016-08-12 ไม่พบอะไร 37
fortinet 36.796, 36.796, 36.796, 36.796 5.4.233 2016-08-18 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2015-08-01 ไม่พบอะไร 6
gdata 25.7925 25.7925 2016-08-18 ไม่พบอะไร 9
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
ikarus 1.06.01 V1.32.31.0 2016-08-17 ไม่พบอะไร 12
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2016-08-11 ไม่พบอะไร 2
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 ไม่พบอะไร 19
kingsoft 2.1 2.1 2013-09-22 ไม่พบอะไร 5
mcafee 7879 5400.1158 2015-07-31 ไม่พบอะไร 7
nod32 1777 3.0.21 2015-06-12 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2016-08-15 ไม่พบอะไร 7
pcc 12.720.06 9.500-1005 2016-08-17 ไม่พบอะไร 1
qh360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 ไม่พบอะไร 7
qqphone 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2016-08-17 ไม่พบอะไร 3
rising 26.28.00.01 26.28.00.01 2016-07-18 ไม่พบอะไร 1
sophos 5.17 3.60.0 2015-08-01 ไม่พบอะไร 8
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2016-08-15 ไม่พบอะไร 1
symantec 1.3.0.24 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2016-08-16 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2016-08-17 ไม่พบอะไร 6
vba 3.12.29.3 beta 3.12.29.3 beta 2016-08-14 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 ไม่พบอะไร 15