VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:12%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(6/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2020-09-22 12:01:11 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2020-09-22 ไม่พบอะไร 4
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2020-09-22 Gen:Variant.Jaik.19913 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2020-09-22 ไม่พบอะไร 9
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2020-09-22 ไม่พบอะไร 2
arcabit 1.0 1.0 2020-09-22 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2020-09-22 ไม่พบอะไร 7
avg 10.0.1405 10.0.1405 2020-09-22 ไม่พบอะไร 2
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2020-09-22 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2020-09-22 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2020-09-21 ไม่พบอะไร 1
clamav 25932 0.100.2 2020-09-18 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2020-09-17 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2020-09-22 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2020-09-22 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.141.35279 15.2.0.45 2020-09-19 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2020-09-21 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2020-09-22 Gen:Variant.Kazy.780905 2
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 4
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2020-09-22 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.27084 25.27084 2020-09-20 Win32:Evo-gen 13
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2020-09-22 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.03.03 V5.03.03 2020-09-21 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2020-09-22 ไม่พบอะไร 2
k7 11.141.35279 15.2.0.45 2020-09-19 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2020-09-22 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 3
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 16
mcafee 8254 5400.1158 2020-08-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2020-09-22 ไม่พบอะไร 7
nod32 9846 4.5.15 2020-09-22 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2020-09-22 ไม่พบอะไร 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2020-09-22 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2020-09-22 ไม่พบอะไร 44
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2020-09-22 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2020-09-22 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2020-09-22 Downloader.Dofoil 3
sophos 5.32 3.65.2 2020-09-22 ไม่พบอะไร 11
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2020-09-22 ไม่พบอะไร 1
sxf 2.20200403 2.20200403 2020-09-22 Malware 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2020-09-22 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2020-09-22 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2020-09-22 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2020-09-21 ไม่พบอะไร 4
vba 4.4.1 4.4.1 2020-09-21 Malware-Cryptor.Limpopo 3
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2020-09-22 ไม่พบอะไร 4
xvirus 2.0.0 2.0.0 2020-09-22 ไม่พบอะไร 2

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
004月是你的谎言(2873856) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Trojan.Liev.9 (22%)
00囚犯医生(838144) ไม่พบอะไร
00嚣张(95232) ไม่พบอะไร
00嘟当曼(101823) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.Sdld.C44D850D (36%)
00喋血战士(412170) พบไวรัสชื่อ Trojan/Java.Adwind (4%)
00善良的死神(82333) พบไวรัสชื่อ JS:Trojan.JS.Downloader.HTH (22%)
00唐砖(308743) พบไวรัสชื่อ JS:Trojan.JS.Agent.RQR (22%)
00唐朝好男人(96590) ไม่พบอะไร
00唐山大地震(814904) ไม่พบอะไร
00唐太宗李世民(3722) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Script.Generic (8%)
00唐伯虎点秋香(420162) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (20%)
00唐人街探案3(6283) ไม่พบอะไร
00唐人街(115347) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Phish (4%)
00哥斯拉(236497) พบไวรัสชื่อ Trojan[Packed]/Android.Jiagu (2%)
00哑巴新娘(25638) ไม่พบอะไร
00哈皮父子(831565) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Strictor.14267 (38%)
00哈尔的移动城堡(2847744) พบไวรัสชื่อ Win32/IRCBot.worm.variant (26%)
00哈姆雷特(1509878) พบไวรัสชื่อ Win32.Floxif.A (32%)
00咸鱼(2457) ไม่พบอะไร
00咱们裸熊(3993299) ไม่พบอะไร