VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:20% โปรแกรม (8/39)พบมัลแวร์!
เวลา: 2015-10-21 21:10:01 (CST)
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรม:         การวิเคราะห์ไฟล์ Habo
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 ไม่พบอะไร 5
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 7.12.20.8 ไม่พบอะไร 17
antiy AVL SDK 2.0 1970-01-01 ไม่พบอะไร 48
arcavir 1.0 2011 2014-05-30 Heur.W32 8
asquared 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2015-03-08 ไม่พบอะไร 3
avast 151020-2 4.7.4 2015-10-20 Win32:Malware-gen 35
avg 2109/10348 10.0.1405 2015-10-19 ไม่พบอะไร 1
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 PUA.Win32.Packed.F 4
baidusd 1.0 1.0 2014-04-02 ไม่พบอะไร 3
bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 ไม่พบอะไร 1
clamav 20985 0.97.5 2015-10-20 ไม่พบอะไร 2
comodo 15023 5.1 2015-10-19 ไม่พบอะไร 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 ไม่พบอะไร 1
drweb 5.0.2.3300 5.0.1.1 2015-10-20 Adware.Downware.9674 34
fortinet 28.857, 28.857, 28.857, 28.857 5.1.158 2015-10-21 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2015-10-18 W32/SuspPack.BQ.gen!Eldorado 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2015-08-01 Trojan.Generic.15089910 5
gdata 25.3982 25.3982 2015-10-21 Trojan.Generic.15089910 10
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
ikarus 1.06.01 V1.32.31.0 2015-10-20 ไม่พบอะไร 17
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2015-10-19 ไม่พบอะไร 41
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 ไม่พบอะไร 20
kingsoft 2.1 2.1 2013-09-22 ไม่พบอะไร 7
mcafee 7879 5400.1158 2015-07-31 ไม่พบอะไร 8
nod32 1777 3.0.21 2015-06-12 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2015-10-20 ไม่พบอะไร 4
pcc 11.992.06 9.500-1005 2015-10-20 ไม่พบอะไร 1
qh360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 ไม่พบอะไร 6
qqphone 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-10-21 ไม่พบอะไร 2
quickheal 14.00 14.00 2015-10-20 ไม่พบอะไร 4
rising 25.89.00.02 25.89.00.02 2015-10-19 ไม่พบอะไร 4
sophos 5.17 3.60.0 2015-08-01 ไม่พบอะไร 8
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2015-10-18 ไม่พบอะไร 6
symantec 20151019.002 1.3.0.24 2015-10-19 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 ไม่พบอะไร 6
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2015-10-18 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2015-10-20 ไม่พบอะไร 6
vba 3.12.26.4 3.12.26.4 2015-10-20 Trojan.Chifrax 10
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 ไม่พบอะไร 15

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
ReceiveMessage.exe(133632) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:CO:.NET!Eldorado (1%)
com.hudun.pdfswitchmaster_2.0.3_203.apk(44829882) ไม่พบอะไร
ReceiveMessage.exe(133632) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:CO:.NET!Eldorado (1%)
ReceiveMessage.exe(133632) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:CO:.NET!Eldorado (1%)
MT消息.rar(800058) พบไวรัสชื่อ File not found! (3%)
slpert.exe(26370560) พบไวรัสชื่อ Heur.W32 (7%)
MT-1.7.110.rar(791104) พบไวรัสชื่อ File not found! (3%)
USB加密狗共享端32位.exe(4223272) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:EX:003!Eldorado (1%)
Excel甘特图模板1.xls(80896) ไม่พบอะไร
USB加密狗接收端.exe(5941200) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:EX:003!Eldorado (1%)
缆索吊装计算.exe(978944) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:CO:VB!Eldorado (3%)
Starter.exe(19836) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:CO:VC!Eldorado (1%)
HEU_KMS_Activator_v24.6.4.exe(8284160) พบไวรัสชื่อ Generic Malware (11%)
1键添加数据保护(支持网吧).exe(1073619) พบไวรัสชื่อ Win32/IRCNite.wi (56%)
SMSolver.exe(1011712) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:CO:VB!Eldorado (3%)
version.dll(879616) พบไวรัสชื่อ Trojan.Heur!.032120E2 (3%)
rsync.exe(458907) ไม่พบอะไร
SMSolver.exe(2670592) พบไวรัสชื่อ W32/Felix:CO:VB!Eldorado (5%)
OUninstall.exe(1081272) พบไวรัสชื่อ Trj/CI.A (23%)
NetPlan进度计划单文件免安装.exe(1490944) พบไวรัสชื่อ Trj/CI.A (29%)