ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :45fbf0***911695b4c4a74 (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :1958 byte
ประเภทของไฟล์ :ASCII text
MD5:45fbf08690f893a4229911695b4c4a74
SHA1:10e3ae241679155c7e3ddfacaf5b5d40c727d329
SHA256:909cbd07c0229f59167959e2d2365c6f9d3a13022f0c133ba46e672d9da19ea0
SSDEEP:24:ulfJgWvltiR6fJSrw4eluGXbvLQB4BBrQB4GQB4GzidO2ckaSXALBWe8xjA8H85Y:uXD84W4kGLvc0G0xzccgyaCYkIX15Rd

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:22% โปรแกรม (11/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2020-05-24 07:12:12 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2020-05-23 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2020-05-23 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2020-05-24 ไม่พบอะไร 10
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2020-05-23 Trojan/JS.Iframe.ep 1
arcabit 1.0 1.0 2020-05-24 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2020-05-24 JS:Iframe-EPY [Trj] 3
avg 10.0.1405 10.0.1405 2020-05-24 JS:Iframe-EPY [Trj] 3
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
clamav 25763 0.100.2 2020-03-26 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2020-03-07 TrojWare.JS.Agent.JM@4wlb1m 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2020-05-23 JS/Agent.ABF!Eldorado 2
defenx 11.111.34173 15.2.0.42 2020-05-22 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2020-05-23 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2020-05-23 ไม่พบอะไร 2
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 JS/Obfuscated.A!tr 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2020-05-24 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.25077 25.25077 2020-03-06 ไม่พบอะไร 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2020-01-13 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2020-05-23 ไม่พบอะไร 2
k7 11.111.34173 15.2.0.42 2020-05-22 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2020-05-23 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 Suspicious 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 2
mcafee 8254 5400.1158 2020-04-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2020-05-23 Trojan.Script.Heuristic-js.iacgm 2
nod32 9846 4.5.15 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2020-05-23 ไม่พบอะไร 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2020-05-23 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2020-05-23 virus.js.qexvmc.1 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2020-05-23 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2019-08-06 Trojan.Iframe 3
sophos 5.32 3.65.2 2020-05-23 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2020-05-23 Trojan.JS.IFrame.eq 1
sxf 2.20200403 2.20200403 2020-05-23 ไม่พบอะไร 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2020-05-23 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
vba 4.4.1 4.4.1 2020-05-22 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2020-05-23 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1