VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:51%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(25/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-11-14 03:16:21 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-11-13 Win32/Adurk.worm.13312 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-11-13 Win32.Ardurk.A 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-11-14 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-11-13 GrayWare[AdWare]/Win32.Ardurk.g 1
arcabit 1.0 1.0 2019-11-14 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-11-14 Win32:Ardurk 9
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-11-14 Win32:Ardurk 5
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-11-13 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2019-11-13 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-11-13 ไม่พบอะไร 10
clamav 25632 0.100.2 2019-11-13 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-11-12 Worm.Win32.Ardurk.G@4yudnp 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-11-13 W32/Ardurk.A@mm 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-11-13 W32/Ardurk.A@mm 2
defenx 11.77.32536 15.2.0.42 2019-11-13 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-11-13 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-11-13 Win32.Ardurk.A 2
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 W32/Adurk.A@mm 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-11-14 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.23970 25.23970 2019-11-14 Win32.Ardurk.A 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-11-13 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-11-13 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-11-13 Worm.Ardurk.jez 2
k7 11.77.32536 15.2.0.42 2019-11-13 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-11-13 Email-Worm.Win32.Ardurk.g 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 Suspicious 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 8
mcafee 8254 5400.1158 2019-10-11 W32/Ardurk.gen@MM 5
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-11-13 Trojan.Win32.Agent.fnaffc 2
nod32 9846 4.5.15 2019-11-13 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-11-13 W32/Ardurk.G.worm 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-11-13 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-11-13 Win32/Trojan.efd 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-11-13 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-11-13 Worm.Ardunk.G 3
rising 5380 5380 2019-08-06 Worm.Ardurk 3
sophos 5.32 3.65.2 2019-11-13 W32/Ardurk-G 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-11-13 Worm.Win32.Arduk.g 1
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-11-13 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-11-13 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-11-13 Win32.Ardurk.A 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-11-13 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-11-12 Suspicious:W32.Ardurk.g.xlhy.mg 5
vba 4.2.0 4.2.0 2019-11-13 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-11-13 I-Worm.Ardurk.G 4
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-11-13 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
COCCOC.COM安卓浏览器法拉利[插电烈马"跑鞋来了!网友:2.5 秒破百.png(614596) ไม่พบอะไร
00猎天使魔女(28160) พบไวรัสชื่อ Application.Hacktool.KMSActivator.AC (18%)
Docx1862021.rtf(7674504) ไม่พบอะไร
00独立日(441454) พบไวรัสชื่อ Generic.Adware.Eorezo.08A652D5 (16%)
00独步天下(2135589) ไม่พบอะไร
00狂***之渊(1056558) พบไวรัสชื่อ Dropped:Generic.Malware.Sdldprn.258E9B1C (34%)
00狂扁小朋友(2696176) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Jaiko.3192 (20%)
00特搜战队刑事连者(15872) ไม่พบอะไร
00特拉福买家俱乐部(660831) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.Iframe.folzum (4%)
00牡丹亭(32768) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Razy.354681 (32%)
00牛津谋杀案(831560) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Strictor.14267 (38%)
00父爱如山(1663125) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Strictor.14267 (38%)
00父母爱情(142336) พบไวรัสชื่อ Trojan.Agent.CYZT (26%)
00爱闪亮(210306) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.481351 (32%)
00爱迪奥特曼(121344) ไม่พบอะไร
00爱的迫降(328647) พบไวรัสชื่อ JS:Trojan.JS.Likejack.A (26%)
00爱的被告(2075696) พบไวรัสชื่อ Trojan[Downloader]/Win32.AGeneric (14%)
00爱的痕迹(872294) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.SP!V!Pk!prn.04F4CB21 (34%)
00爱的烹饪法(889494) พบไวรัสชื่อ Trojan[Dropper]/Win32.Sysn (10%)
00爱的激情(4189184) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.guot (8%)