VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:20%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(10/50)พบมัลแวร์!
เวลา: 2021-05-14 11:36:09 (CST)
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรม:         安恒行为报告
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2021-05-14 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2021-05-14 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2021-05-14 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2021-05-14 ไม่พบอะไร 1
arcabit 1.0 1.0 2021-05-14 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2021-05-14 Win32:Evo-gen [Susp] 3
avg 10.0.1405 10.0.1405 2021-05-14 Win32:Evo-gen [Susp] 4
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2021-05-14 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2021-05-14 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2021-05-13 ไม่พบอะไร 8
clamav 26168 0.100.2 2021-05-12 Win.Trojan.CobaltStrike-7913051-0 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2021-05-13 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2021-05-14 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2021-05-14 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.181.37165 15.2.0.53 2021-05-13 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2021-05-13 ไม่พบอะไร 13
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2021-05-14 ไม่พบอะไร 1
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2021-05-14 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.29634 25.29634 2021-05-14 Win32:Evo-gen 13
gridinsoft 1.0.27.118 1.0.27.118 2021-02-05 ไม่พบอะไร 3
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2021-05-14 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.06.02 V5.05.01 2021-05-13 Trojan.Agent 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2021-05-14 ไม่พบอะไร 2
k7 11.181.37165 15.2.0.53 2021-05-13 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2021-05-14 Suspicious 1
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 Suspicious 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 8
mcafee 8254 5400.1158 2021-04-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2021-05-14 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2021-05-14 a variant of Win32/Rozena.ABP trojan 1
panda 9.05.01 9.05.01 2021-05-14 ไม่พบอะไร 3
pcc 13.302.06 9.500-1005 2021-05-14 ไม่พบอะไร 1
qh360 1.0.1 1.0.1 2021-05-14 ไม่พบอะไร 3
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2021-05-14 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2021-05-14 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2021-05-14 Malware.Heuristic 3
sophos 5.32 3.65.2 2021-05-14 ไม่พบอะไร 1
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2021-05-14 ไม่พบอะไร 2
sxf 2.20200403 2.20200403 2021-05-14 ไม่พบอะไร 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2021-05-14 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2021-05-14 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2021-05-14 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2021-05-13 ไม่พบอะไร 6
vba 5.0.0 5.0.0 2021-05-13 Trojan.Meterpreter 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2021-05-14 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2021-05-14 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00皱纹(410) พบไวรัสชื่อ JS:Trojan.Gnaeus.C (24%)
00皮卡堂(4160) พบไวรัสชื่อ Trojan.Generic.4150042 (34%)
00皮卡丘(245863) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Zusy.2500 (36%)
00皇帝成长计划(1633824) พบไวรัสชื่อ RiskWare[RiskTool]/Win32.BitMiner (6%)
00皇室战争(322890) พบไวรัสชื่อ Packed.Win32.MUPX.Gen@24tbus (6%)
00百炼成仙(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (38%)
00百变小樱(3722) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/HTML.Agent (8%)
00百兽战队牙吠连者(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (38%)
00白鹿原(219308) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.Iframe.folzum (4%)
00白雪公主(755656) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.MSIL.Cassiopeia.4 (22%)
tianlongtaobaomiaoshagongju.exe.sgdownload(643728) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Application.Downloader.Nezchi.1 (12%)
00白莲花(250228) พบไวรัสชื่อ Win32.Ramnit.N (46%)
00白色相簿2(995071) พบไวรัสชื่อ Backdoor.MSIL.Agent.HD (28%)
00白眉大侠(3962072) ไม่พบอะไร
00白日梦我(1090972) พบไวรัสชื่อ Win32.Virtob.Gen.12 (34%)
00白夜行(394948) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.SP!V!Pk!prn.F5A3110B (36%)
00痞子英雄(205055) พบไวรัสชื่อ Malware (2%)
00痛仰(11478) พบไวรัสชื่อ Trojan.Ppatre.Gen.1 (30%)
00疯狂的麦克斯(420671) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (22%)
00疯狂的赛车(1258268) พบไวรัสชื่อ Trojan.GenericKD.30969350 (40%)