VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:2%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(1/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2020-05-24 07:12:02 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2020-05-23 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2020-05-23 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2020-05-24 ไม่พบอะไร 10
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2020-05-23 GrayWare/Generic.Generic 1
arcabit 1.0 1.0 2020-05-24 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2020-05-24 ไม่พบอะไร 3
avg 10.0.1405 10.0.1405 2020-05-24 ไม่พบอะไร 3
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
clamav 25763 0.100.2 2020-03-26 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2020-03-07 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2020-05-23 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.111.34173 15.2.0.42 2020-05-22 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2020-05-23 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2020-05-24 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.25077 25.25077 2020-03-06 ไม่พบอะไร 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2020-01-13 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2020-05-23 ไม่พบอะไร 2
k7 11.111.34173 15.2.0.42 2020-05-22 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2020-05-23 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 2
mcafee 8254 5400.1158 2020-04-11 ไม่พบอะไร 6
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2020-05-23 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2020-05-23 ไม่พบอะไร 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2020-05-23 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2020-05-23 ไม่พบอะไร 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2020-05-23 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2019-08-06 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.32 3.65.2 2020-05-23 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2020-05-23 ไม่พบอะไร 2
sxf 2.20200403 2.20200403 2020-05-23 ไม่พบอะไร 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2020-05-23 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1
vba 4.4.1 4.4.1 2020-05-22 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2020-05-23 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2020-05-23 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00少女前线(272896) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Wacatac (4%)
00小鹿斑比(2532416) พบไวรัสชื่อ Gen:Trojan.Heur.FU.AAZ@am0ayVai (16%)
00小鸡不好惹(888982) พบไวรัสชื่อ Trojan[Dropper]/Win32.Sysn (10%)
00小鲤鱼跳龙门(184248) พบไวรัสชื่อ Trojan.Lethic.Gen.11 (38%)
00小鲤鱼历险记(331840) ไม่พบอะไร
00小鱼儿与花无缺(78275) พบไวรัสชื่อ Trojan.AgentWDCR.ERJ (10%)
00小魔女蒙娜(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (38%)
00小飞象(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (38%)
00小飞侠(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (38%)
00小贝流浪记(142336) พบไวรัสชื่อ Trojan.Agent.CYZT (26%)
00小虎还乡(27846) พบไวรัสชื่อ Exploit.CVE-2009-0927.Gen (22%)
00小羊肖恩(420140) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (20%)
00小猫钓鱼(267568) ไม่พบอะไร
00小猪班纳(373248) ไม่พบอะไร
00小熊维尼与跳跳虎(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (38%)
00小松菜奈(45753) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (4%)
00小李飞刀(13962272) พบไวรัสชื่อ Trojan/MSIL.Snojan (6%)
00小尾巴很甜(4578640) พบไวรัสชื่อ Android/Adware.Generic.HjIASOcA (6%)
00小宝与康熙(2568328) พบไวรัสชื่อ Trojan[Downloader]/Win32.Razy (4%)
00小妇人(2285568) ไม่พบอะไร