VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :chuankoutong_setup_66.exe (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :1473028 byte
ประเภทของไฟล์ :PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5:c32f7900f1612a57219280cdac6efd90
SHA1:c459532d0f38dee7ea9d8ffb4fd6621e06e4c416
SHA256:7659405f3911b45d2f54fe017937129e23bcb569a4893520a3ef5da565454ef3
SSDEEP:24576:K2lrLzS+ixJhEVvJABFmegDoImHtw33e9I++sG7fubH6Hbac4mypRS6d/n0l3+nV:K2BLzS7Hh8J4megDo9w3e9ZEHbac+XNT

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:2% โปรแกรม (1/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-11-18 19:56:43 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-11-18 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-11-18 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-11-18 ไม่พบอะไร 9
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-11-18 ไม่พบอะไร 1
arcabit 1.0 1.0 2019-11-18 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-11-18 ไม่พบอะไร 7
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-11-18 ไม่พบอะไร 8
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-11-18 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2019-11-18 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-11-17 ไม่พบอะไร 14
clamav 25635 0.100.2 2019-11-16 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-11-17 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-11-18 ไม่พบอะไร 2
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-11-18 ไม่พบอะไร 3
defenx 11.78.32572 15.2.0.42 2019-11-16 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-11-17 ไม่พบอะไร 13
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-11-18 ไม่พบอะไร 1
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-11-18 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.24009 25.24009 2019-11-18 ไม่พบอะไร 13
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-11-18 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-11-17 Gen.Trojan 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-11-18 ไม่พบอะไร 2
k7 11.78.32572 15.2.0.42 2019-11-16 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-11-18 ไม่พบอะไร 23
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 3
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 15
mcafee 8254 5400.1158 2019-10-11 ไม่พบอะไร 6
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-11-18 ไม่พบอะไร 3
nod32 9846 4.5.15 2019-11-18 ไม่พบอะไร 2
panda 9.05.01 9.05.01 2019-11-18 ไม่พบอะไร 3
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-11-18 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-11-18 ไม่พบอะไร 3
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-11-18 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-11-18 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2019-11-18 ไม่พบอะไร 5
sophos 5.32 3.65.2 2019-11-18 ไม่พบอะไร 12
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-11-18 ไม่พบอะไร 2
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-11-18 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-11-18 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-11-18 ไม่พบอะไร 4
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-11-18 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-11-17 ไม่พบอะไร 2
vba 4.2.0 4.2.0 2019-11-16 ไม่พบอะไร 18
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-11-18 ไม่พบอะไร 4
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-11-18 ไม่พบอะไร 5