VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:64%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(32/50)พบมัลแวร์!
เวลา: 2021-03-09 17:41:32 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
1fc91a8d13e9d3d***d275c2(491521) พบไวรัสชื่อ Gen:Trojan.Heur.EC3@xCNFE!c (15%)
1fc***b***43f5d2(508416) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Jaik.5328 (23%)
1fc40715ca2eaa2b***d1a67(32768) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Generic (3%)
1fb371ec1c***cd5220e8d02759(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (33%)
Voice_aided_ATM.exe(1172480) พบไวรัสชื่อ MSIL:GenMalicious-BYX (5%)
1fb2c6d2408d9d47ca8e3e474c91bdaf(207360) พบไวรัสชื่อ Trojan[Banker]/Win32.Emotet (5%)
1fb260436f3d***43ccbf(671744) พบไวรัสชื่อ Trojan[Banker]/Win32.Emotet (5%)
Informazioni.zip(108172) พบไวรัสชื่อ a.gray.aimclickad.b (1%)
echo.exe(704512) พบไวรัสชื่อ TrojWare.Win32.Agent.OSCF@5rs7jr (9%)
1fa96d0ad***f4350d9068eb7(2647552) ไม่พบอะไร
1fa37e4d7bfb***ee***(548988) พบไวรัสชื่อ Trojan[Banker]/Win32.Emotet (5%)
1f9a8cc403f5461370fcb8205604d82d(207360) พบไวรัสชื่อ Trojan[Banker]/Win32.Emotet (3%)
ST15a Airdrie - Solemn.docx(16242) ไม่พบอะไร
1f***d152ef9c63b792451be9(169984) พบไวรัสชื่อ Virus.Win32.Virut.CE@1fhkga (13%)
1f9***61aa2546dbea2af7f(77922) พบไวรัสชื่อ Gen:Win32.Backdoor.eyZbayd5xGjb (27%)
1f***b69402b8daf52eca46832d151d8(1948736) พบไวรัสชื่อ Win32:Evo-gen (9%)
1f8e***70ab1ab6f45(404722) พบไวรัสชื่อ MemScan:Trojan.Agent.CCPK (23%)
CrystalUS.exe(849408) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.AgentTesla (9%)
1f8ce44091cb6391a5dbb78ecaba048c(675840) พบไวรัสชื่อ Trojan[Banker]/Win32.Emotet (3%)
1f8ae6311ddffb53fd0d1b6***5d78e0(79937) พบไวรัสชื่อ Malware (1%)