ข้อมูลไฟล์
ชื่อไฟล์ :11.scr (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :237568 byte
ประเภทของไฟล์ :PE32 executable (GUI) Intel 80386
MD5:3115847bbfc7dfa9a1c96a02a5384919
SHA1:c1f64532fb48a2778624e52ef32420ccf72b3371
SHA256:b62a2260bb699e839182964f97d1318da454864224829e37a507891593f651ad
SSDEEP:3072:f38f/XEBSTDfNn5c8AZ1u2MlG7inwC4687qdaAoLtdSHZpMGxGg4NAxss64:f3hBSTDfNOF/5MyiwC4+mqEAZ4N
ผลสรุปการสแกน
ผลสรุปการสแกน:5% โปรแกรม (2/39)พบมัลแวร์!
เวลา: 2015-11-17 14:23:21 (CST)
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรม:         การวิเคราะห์ไฟล์ Habo
VirSCANVirSCAN
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 ไม่พบอะไร 5
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 7.12.27.226 ไม่พบอะไร 56
antiy AVL SDK 2.0 1970-01-01 ไม่พบอะไร 51
arcavir 1.0 2011 2014-05-30 ไม่พบอะไร 8
asquared 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2015-03-08 ไม่พบอะไร 2
avast 151116-0 4.7.4 2015-11-16 ไม่พบอะไร 35
avg 2109/10483 10.0.1405 2015-11-12 ไม่พบอะไร 1
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 ไม่พบอะไร 4
baidusd 1.0 1.0 2014-04-02 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.58879 7.90123 2015-01-16 ไม่พบอะไร 1
clamav 21061 0.97.5 2015-11-13 ไม่พบอะไร 1
comodo 15023 5.1 2015-11-16 ไม่พบอะไร 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2013-12-01 ไม่พบอะไร 1
drweb 5.0.2.3300 5.0.1.1 2015-10-20 ไม่พบอะไร 36
fortinet 30.491, 30.491, 30.491, 30.491 5.1.158 2015-11-16 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2015-11-15 W32/Felix:CO:VB!Eldorado 2
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2015-08-01 ไม่พบอะไร 16
gdata 25.3997 25.3997 2015-10-22 ไม่พบอะไร 8
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
ikarus 1.06.01 V1.32.31.0 2015-11-15 ไม่พบอะไร 33
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2015-11-15 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 ไม่พบอะไร 31
kingsoft 2.1 2.1 2013-09-22 ไม่พบอะไร 11
mcafee 7879 5400.1158 2015-07-31 ไม่พบอะไร 15
nod32 1777 3.0.21 2015-06-12 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2015-11-16 ไม่พบอะไร 3
pcc 12.152.07 9.500-1005 2015-11-15 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 HEUR/QVM03.0.Malware.Gen 7
qqphone 1.0.0.0 1.0.0.0 2015-11-16 ไม่พบอะไร 3
quickheal 14.00 14.00 2015-11-16 ไม่พบอะไร 2
rising 25.92.04.01 25.92.04.01 2015-11-13 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.17 3.60.0 2015-08-01 ไม่พบอะไร 20
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2015-11-13 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151113.001 1.3.0.24 2015-11-13 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2015-11-12 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2015-11-16 ไม่พบอะไร 6
vba 3.12.26.4 3.12.26.4 2015-11-14 ไม่พบอะไร 9
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 ไม่พบอะไร 15
Heuristic/Suspicious Exact
คำเตือน : การตรวจจับอาจมีการผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง คุณควรพิจารณาด้วยตัวคุณเองด้วย

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号