VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :1e***f77b3a3eebb1477091b037 (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :156770 byte
ประเภทของไฟล์ : application/msword
MD5:1e69681587f77b3a3eebb1477091b037
SHA1:826daa1a3d043b1bfc0f97da08a0ebf8a16d2e84

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:30%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(15/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-11-19 09:29:21 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-11-19 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-11-19 Exploit.CVE-2012-0158.Gen 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 9
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-11-19 Trojan[Exploit]/MSWord.CVE-2012-0158.de 1
arcabit 1.0 1.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 7
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-11-19 ไม่พบอะไร 7
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-11-18 ไม่พบอะไร 9
clamav 25636 0.100.2 2019-11-17 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-11-18 ไม่พบอะไร 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-11-19 Trojan.TEAX-0 2
defenx 11.78.32572 15.2.0.42 2019-11-16 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-11-18 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-11-19 Exploit.CVE-2012-0158.Gen 2
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 MSWord/Toolbar.A!exploit 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.24018 25.24018 2019-11-19 Exploit.CVE-2012-0158.Gen 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-11-18 ไม่พบอะไร 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 2
k7 11.78.32572 15.2.0.42 2019-11-16 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-11-19 Exploit.MSWord.CVE-2012-0158.cw 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 Exploit.MSWord.CVE-2012-0158.de 1
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 4
mcafee 8254 5400.1158 2019-10-11 Exploit-FWC!CVE2012-0158 5
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-11-19 Exploit.ComObj.CVE-2012-0158.hzuf 2
nod32 9846 4.5.15 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-11-19 ไม่พบอะไร 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-11-19 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-11-19 virus.exp.20120158 7
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-11-19 Exp.OLE.CVE-2012-0158.E 3
rising 5380 5380 2019-11-19 Hack.Exploit.CVE-2012-0158.an 3
sophos 5.32 3.65.2 2019-11-19 Troj/MalDoc-Fam 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-11-19 LooksLike.OLE.Malware.a 1
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-11-19 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-11-18 ไม่พบอะไร 6
vba 4.2.0 4.2.0 2019-11-18 ไม่พบอะไร 3
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-11-19 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00金婚(39442) พบไวรัสชื่อ Exploit.Zip.Heuristic-java.csrvpr (1%)
00金刚狼(91169) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.Iframe.folzum (3%)
00重生校园之商女(140) ไม่พบอะไร
00重生之都市修仙(1123) พบไวรัสชื่อ Trojan/JS.Agent (1%)
00重生之贼行天下(3783481) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win64.CoinMiner (7%)
honey-select-2-libido_F-7I2j1.rar(1875792) พบไวรัสชื่อ a.gray.aimclickad.b (1%)
00重生之最强剑神(1970119) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00重生之大涅磐(52736) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.SYd!g.7D59596B (37%)
00重生(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (37%)
00重庆森林(249) ไม่พบอะไร
00醉拳(603535) พบไวรัสชื่อ Trojan/Script.Wacatac (5%)
00都挺好(432590) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Mansabo (9%)
00都市狂枭(3722) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Script.Generic (7%)
vfb.exe(231424) ไม่พบอะไร
00都市潜龙(2670592) ไม่พบอะไร
00都市仙尊(420174) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (21%)
00都市之最强狂兵(3736211) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.AGeneric (7%)
00部落冲突(2484721) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00郑板桥(2339752) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00邪王追妻(2367059) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win64.Vigorf (7%)