VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :powerstager-4444.exe (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :432251 byte
ประเภทของไฟล์ : application/x-dosexec
MD5:5f078564ce9ff3c7c9660e5dedcb7d88
SHA1:123fca2ffc0f09f6701d485337f789ab5716235e

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:14%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(7/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-11-19 09:06:36 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-11-19 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-11-19 ไม่พบอะไร 7
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-11-19 HEUR/AGEN.1042154 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
arcabit 1.0 1.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 9
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-11-19 ไม่พบอะไร 8
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-11-19 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-11-18 Gen:Variant.Kryptik.79 10
clamav 25636 0.100.2 2019-11-17 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-11-18 ไม่พบอะไร 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.78.32572 15.2.0.42 2019-11-16 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-11-18 ไม่พบอะไร 10
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-11-19 ไม่พบอะไร 3
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-11-19 Heuristic.HEUR/AGEN.1042154 1
gdata 25.24018 25.24018 2019-11-19 Gen:Variant.Kryptik.79 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-11-18 Trojan.Win64.Rozena 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 2
k7 11.78.32572 15.2.0.42 2019-11-16 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-11-19 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 3
mcafee 8254 5400.1158 2019-10-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-11-19 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2019-11-19 a variant of Win64/Kryptik.BIG trojan 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-11-19 ไม่พบอะไร 3
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-11-19 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-11-19 ไม่พบอะไร 3
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-11-19 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2019-11-19 Trojan.Kryptik 3
sophos 5.32 3.65.2 2019-11-19 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-11-19 ไม่พบอะไร 2
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-11-19 ไม่พบอะไร 10
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-11-18 ไม่พบอะไร 6
vba 4.2.0 4.2.0 2019-11-18 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-11-19 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 3

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
ukksliwuywynws-FicheroMXMX.zip(1212) พบไวรัสชื่อ Trojan.Obfus.BAT.3.Gen (7%)
00山海经(756) ไม่พบอะไร
00山河令(45355) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.FakeAuthent (1%)
00屋塔房王世子(1447032) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00尼基塔第3季(6294421) พบไวรัสชื่อ a.gray.aimclickad.b (1%)
00少林足球(92167) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.Iframe.folzum (3%)
00少年游之1寸相思(10826) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Zpevdo (1%)
00少年派(2389846) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00少年歌行(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (37%)
00少年张3丰(1663120) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Strictor.14267 (37%)
00少年包青天(206022) พบไวรัสชื่อ Trojan/Script.Wacatac (5%)
00少年3国志(234352) พบไวรัสชื่อ Trojan[Downloader]/Script.SLoad (1%)
00少帅你老婆又跑了(1175668) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00少帅(84506) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.Iframe.folzum (3%)
00少女前线(85994) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.PWStealer.6BE8E1A0 (15%)
00小鹿斑比(1031808) ไม่พบอะไร
00小鸡不好惹(1019518) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00小鲤鱼跳龙门(16549) ไม่พบอะไร
00小鲤鱼历险记(1233099) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00小鱼儿与花无缺(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (37%)