VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:22%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(11/50)พบมัลแวร์!
เวลา: 2021-04-21 16:32:31 (CST)
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรม:         安恒行为报告
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2021-04-21 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2021-04-21 DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 7
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2021-04-21 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2021-04-21 Trojan/Win32.AGeneric 1
arcabit 1.0 1.0 2021-04-21 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2021-04-21 Win32:Evo-gen [Susp] 3
avg 10.0.1405 10.0.1405 2021-04-21 Win32:Evo-gen [Susp] 3
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2021-04-21 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2021-04-21 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2021-04-20 ไม่พบอะไร 1
clamav 26145 0.100.2 2021-04-19 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2021-04-08 Virus.Win32.Virut.CE@1fhkga 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2021-04-21 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2021-04-21 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.176.36959 15.2.0.47 2021-04-19 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2021-04-20 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2021-04-21 ไม่พบอะไร 60
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 8
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2021-04-21 ไม่พบอะไร 5
gdata 25.29339 25.29339 2021-04-17 DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 13
gridinsoft 1.0.27.118 1.0.27.118 2021-02-05 Trojan.Win32.Packed.bot!s8 4
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2021-04-21 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.05.05 V5.05.01 2021-04-20 ไม่พบอะไร 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2021-04-21 ไม่พบอะไร 60
k7 11.176.36959 15.2.0.47 2021-04-19 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2021-04-21 ไม่พบอะไร 1
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 1
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 Win32.Heur.KVMH004.a 8
mcafee 8254 5400.1158 2021-03-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2021-04-21 ไม่พบอะไร 10
nod32 9846 4.5.15 2021-04-21 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2021-04-21 ไม่พบอะไร 60
pcc 13.302.06 9.500-1005 2021-04-21 ไม่พบอะไร 1
qh360 1.0.1 1.0.1 2021-04-21 Win32/Worm.Mira.HxAAFQEA 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2021-04-21 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2021-04-21 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2021-04-21 Worm.Mira 3
sophos 5.32 3.65.2 2021-04-21 ไม่พบอะไร 1
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2021-04-21 ไม่พบอะไร 60
sxf 2.20200403 2.20200403 2021-04-21 Malware 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2021-04-21 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2021-04-21 ไม่พบอะไร 60
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2021-04-21 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2021-04-19 ไม่พบอะไร 6
vba 5.0.0 5.0.0 2021-04-20 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2021-04-21 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2021-04-21 ไม่พบอะไร 2

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00白色相簿2(1043) ไม่พบอะไร
00白眉大侠(1203592) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.SP!V!Pk!prn.BBABDCDC (36%)
00白日梦我(378317) พบไวรัสชื่อ Dropped:Generic.Malware.Sdld.AFC022F5 (44%)
00白夜行(261056) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Mansabo (12%)
00痞子英雄(25290) พบไวรัสชื่อ JS:Decode-BTB (20%)
00痛仰(39392) พบไวรัสชื่อ JS:Decode-BTB (20%)
00疯狂的麦克斯(139776) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Midie.36171 (28%)
00疯狂的石头(137722) พบไวรัสชื่อ JS:Trojan.Cryxos.89 (18%)
00疑犯追踪第5季(239104) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Zusy.235123 (32%)
00疑犯追踪(1460898) ไม่พบอะไร
00画江湖之灵主(406336) ไม่พบอะไร
00画江湖之不良人(14004) พบไวรัสชื่อ Android:Spitmo-C (12%)
00男亲女爱(1923584) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Generic (4%)
00电锯惊魂(32768) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Razy.354681 (34%)
00甲贺忍法帖(420691) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Mira.CF26E316 (22%)
00甲方乙方(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (40%)
00生活对我下手了(669) ไม่พบอะไร
00生化危机7(571) ไม่พบอะไร
00生化危机5(2150719) พบไวรัสชื่อ TrojWare.Win32.Trojan.XPack.~gen1@1rwlif (16%)
00生化危机3(715051) พบไวรัสชื่อ Heur.Corrupt.PE@1z141z3 (10%)