VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :1188f84d9d413a34029a87d4f0237fa1 (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :35398 byte
ประเภทของไฟล์ : UTF-8 Unicode HTML document text
MD5:1188f84d9d413a34029a87d4f0237fa1
SHA1:280f7d599be0c92981df1033149558a91b93f436
SHA256:6f83c686dad2bbcf8132208dbab037c3e78815a86485f6840dd04f979b919c4e
SSDEEP:

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:4%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(2/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-08-01 22:57:11 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-08-01 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-08-01 ไม่พบอะไร 7
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-08-01 ไม่พบอะไร 2
arcabit 1.0 1.0 2019-08-01 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-08-01 ไม่พบอะไร 4
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-08-01 ไม่พบอะไร 4
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-08-01 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2019-08-01 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-08-01 ไม่พบอะไร 9
clamav 25527 0.100.2 2019-07-31 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-07-30 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2018-07-31 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-02-13 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.58.31595 15.2.0.42 2019-07-31 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-08-01 ไม่พบอะไร 10
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2018-06-21 ไม่พบอะไร 1
fortinet 1.000, 70.358, 70.358, 70.214 5.4.247 2019-08-01 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-08-01 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.22935 25.22935 2019-07-31 ไม่พบอะไร 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2018-08-03 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.01.05 V1.32.39.0 2019-08-01 Trojan.Script 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-08-01 ไม่พบอะไร 2
k7 11.58.31604 15.2.0.42 2019-08-01 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-08-01 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 2
mcafee 8254 5400.1158 2019-07-11 ไม่พบอะไร 6
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-06-26 ไม่พบอะไร 2
nod32 9759 4.5.15 2019-07-28 HTML/ScrInject.B trojan 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-05-29 ไม่พบอะไร 3
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-08-01 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-08-01 ไม่พบอะไร 3
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-08-01 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-02-10 ไม่พบอะไร 3
rising 5351 5351 2019-07-30 ไม่พบอะไร 4
sophos 5.32 3.65.2 2016-10-10 ไม่พบอะไร 11
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2018-07-15 ไม่พบอะไร 2
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-08-01 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2018-07-16 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2018-07-12 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-07-31 ไม่พบอะไร 6
vba 4.0.0 4.0.0 2019-08-01 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 ไม่พบอะไร 4
xvirus 2.0.0 2.0.0 2018-06-20 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
chrome_pwa_launcher.exe(1470328) ไม่พบอะไร
6e035d2a***3eb20b8a631e(1999156) พบไวรัสชื่อ RiskWare[RiskTool]/Win32.BitMiner (6%)
6e***d***eacffb51(3895560) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win64.CoinMiner (8%)
6e***7(889262) พบไวรัสชื่อ Trojan[Dropper]/Win32.Sysn (10%)
6e01f***d***fea44f(25262) พบไวรัสชื่อ JS:Decode-BTB (20%)
6dfbb3c0f***e***f9b(102400) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Vebzenpak (6%)
6df9328d346b7a795ac1068232d3d47e(570959) พบไวรัสชื่อ TrojWare.JS.Agent.weq@59vvmp (10%)
6df***d7***a8515f(37790) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
6df5cf***03851a42190f9(38559) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (8%)
6df07e86475cd7f51c6e***d***(59798) พบไวรัสชื่อ Trojan.Agent.BALW (32%)
医院报告单管理系统.exe(116224) ไม่พบอะไร
6ded***cbb4344c18656cae538(32768) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Razy.354681 (32%)
6deb13545d2b2ea8379d1c83d76a6a84(115200) ไม่พบอะไร
6dea18dd3b5c8d5100462fb0379633aa(1665449) พบไวรัสชื่อ RiskWare[RiskTool]/Win32.BitMiner (6%)
6de9e2b713c37353e7a7da***23b0288(127336) พบไวรัสชื่อ Gen:Trojan.Heur2.VP2.hm1@aqQkxeji (28%)
6de6f460463a2b0bbb585629d04d8c39(3035016) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Autoit.ShellCode.a (12%)
6de63528a3c2a***c***6eb63(1815731) พบไวรัสชื่อ RiskWare[RiskTool]/Win32.BitMiner (6%)
6195ce7f***cf9faf2ae527c(512512) พบไวรัสชื่อ Trojan[PSW]/MSIL.Agensla (8%)
00龟兔赛跑(1940992) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Staser (8%)
00龙门镖局(53248) พบไวรัสชื่อ Trojan.Agent.VB.CAT (28%)