VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :3b7f5c1c4fe2e***e39bdea (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :7168 byte
ประเภทของไฟล์ : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly
MD5:3b7f5c1c4fe2e61b4286f9997e39bdea
SHA1:2cb7d4cbb46bdc56b4edf231f299e967ec2d70fc
SHA256:3927b2e31824e93a2ef5dbe34beff02af8d449e4280be2e1dc99c431ed96f543
SSDEEP:

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:18%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(9/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-10-12 10:57:31 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-10-12 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-10-12 Gen:Variant.MSIL.Starter.2 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-10-12 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-10-12 RiskWare[RiskTool]/MSIL.Tpyn 1
arcabit 1.0 1.0 2019-10-12 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-10-12 ไม่พบอะไร 3
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-10-12 ไม่พบอะไร 3
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-10-12 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2019-10-12 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-10-11 ไม่พบอะไร 9
clamav 25597 0.100.2 2019-10-09 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-10-11 TrojWare.MSIL.Starter.CG@7fa8nf 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-10-12 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-10-12 W32/Starter.G.gen!Eldorado 2
defenx 11.72.32229 15.2.0.42 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-10-11 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-10-12 ไม่พบอะไร 1
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-09-28 MSIL/Generic.AP.4FCF4!tr 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-10-12 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.23669 25.23669 2019-10-12 Gen:Variant.MSIL.Starter.2 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-10-12 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-10-10 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-10-12 ไม่พบอะไร 2
k7 11.72.32229 15.2.0.42 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-10-12 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 7
mcafee 8254 5400.1158 2019-09-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-10-12 Riskware.Win32.Starter.fnxlis 2
nod32 9846 4.5.15 2019-10-12 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-10-12 ไม่พบอะไร 3
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-10-12 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-10-12 Win32/Virus.RiskTool.cb0 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-10-12 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-10-12 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2019-10-12 Trojan.Starter 3
sophos 5.32 3.65.2 2019-10-12 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-10-12 ไม่พบอะไร 1
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-10-12 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-10-12 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-10-12 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-10-12 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-10-11 ไม่พบอะไร 5
vba 4.1.0 4.1.0 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-10-12 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-10-12 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00仁心解码2(35028) พบไวรัสชื่อ JS:Trojan.JS.Agent.SJP (22%)
00什刹海(53289) พบไวรัสชื่อ Trojan.Agent.VB.CAT (28%)
00人鱼***(24065) พบไวรัสชื่อ Trojan.JS.Redirector.BVR (26%)
00人间正道是沧桑(43934) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (8%)
00人的价值(214851) พบไวรัสชื่อ Adware.Android.Gen (12%)
00人潮汹涌(16896) ไม่พบอะไร
00人民的名义(213576) พบไวรัสชื่อ Android/Adware.Generic.HjIASOYA (12%)
00人性(1073282) ไม่พบอะไร
00人工少女(115589) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00亵渎(1804232) พบไวรัสชื่อ Android:Boqx-BB (12%)
ScanPort_v1.2.iso(653312) พบไวรัสชื่อ Win.Trojan.Agent-5908965-0 (4%)
00亲爱的热爱的(226866) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.Iframe.folzum (4%)
00亮剑(54272) พบไวรัสชื่อ Malware.Heuristic (2%)
00交响情人梦(425304) ไม่พบอะไร
00亚瑟王(8796) พบไวรัสชื่อ JS:HideLink-A (24%)
00亚瑟(373936) ไม่พบอะไร
005子棋(596972) พบไวรัสชื่อ Dropped:Generic.Malware.Sdldprn.258E9B1C (34%)
00云图(38229) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
002哈和他的白猫师尊(1839242) พบไวรัสชื่อ Trojan.Android.Gen (10%)
00争霸天下(835173) พบไวรัสชื่อ Android/Trojan.Generic.HjIASOkA (8%)