VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :LOL10.19视距.vmp.exe (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :473600 byte
ประเภทของไฟล์ : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5:611d8f2b09aac11a50664d9b2acedbda
SHA1:54c530626c8256be318b02e0a55789f070a93c04
SHA256:fbd8f9ea8f587ecbbd852edc47feb0d8c67586feed4c9b5fef8ecebf5e81f67c
SSDEEP:12288:fwjrCjPKyTUhv1Bgi7c0mITMHympxrugzHeKSaaktLfEJoS9O:2CjPLIhvUqPhIbpxrugXSajpB

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:8%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(4/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2020-09-19 17:18:48 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2020-09-19 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2020-09-19 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2020-09-19 TR/Crypt.ZPACK.Gen2 9
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2020-09-19 ไม่พบอะไร 2
arcabit 1.0 1.0 2020-09-19 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2020-09-19 ไม่พบอะไร 3
avg 10.0.1405 10.0.1405 2020-09-19 ไม่พบอะไร 4
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2020-09-19 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2020-09-19 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2020-09-18 ไม่พบอะไร 1
clamav 25930 0.100.2 2020-09-15 PUA.Win.Packer.Upx-4 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2020-09-17 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2020-09-19 ไม่พบอะไร 2
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2020-09-19 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.141.35266 15.2.0.45 2020-09-16 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2020-09-18 ไม่พบอะไร 12
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2020-09-19 ไม่พบอะไร 1
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2020-09-19 Trojan.TR/Crypt.ZPACK.Gen2 1
gdata 25.27060 25.27060 2020-09-19 ไม่พบอะไร 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2020-09-19 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.03.03 V5.03.03 2020-09-18 Trojan-Downloader.Win32.Andromeda 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2020-09-19 ไม่พบอะไร 2
k7 11.141.35279 15.2.0.45 2020-09-19 ไม่พบอะไร 2
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2020-09-19 ไม่พบอะไร 20
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 12
mcafee 8254 5400.1158 2020-08-11 ไม่พบอะไร 14
nano 1.0.134.90567 1.0.134.90567 2020-09-19 ไม่พบอะไร 3
nod32 9846 4.5.15 2020-09-19 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2020-09-19 ไม่พบอะไร 11
pcc 13.302.06 9.500-1005 2020-09-19 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2020-09-19 ไม่พบอะไร 41
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2020-09-19 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2020-09-19 ไม่พบอะไร 12
rising 5380 5380 2020-09-19 ไม่พบอะไร 8
sophos 5.32 3.65.2 2020-09-19 ไม่พบอะไร 11
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2020-09-19 ไม่พบอะไร 5
sxf 2.20200403 2.20200403 2020-09-19 ไม่พบอะไร 3
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2020-09-19 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2020-09-19 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2020-09-19 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2020-09-18 ไม่พบอะไร 2
vba 4.4.1 4.4.1 2020-09-18 ไม่พบอะไร 3
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2020-09-19 ไม่พบอะไร 4
xvirus 2.0.0 2.0.0 2020-09-19 ไม่พบอะไร 2

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
DownKyi.exe(777216) ไม่พบอะไร
慕白体验服辅助 - 3.4.0.sp.exe(7647232) พบไวรัสชื่อ TrojWare.Win32.Trojan.XPack.~gen1@1rwlif (8%)
e24a814440f6ddc097e3b3f50181b299(69432) ไม่พบอะไร
e24a56367d54398d7800a0d5ba6e8faf(78275) พบไวรัสชื่อ Trojan.AgentWDCR.ERJ (34%)
e***b656510edeb549e0db4a84(397419) พบไวรัสชื่อ Trojan.Emotet (2%)
e249aa0f76456fd7ed2589a0d3ff8429(3737435) พบไวรัสชื่อ Malware (4%)
e24969fc7b8a3bfb9fa***f(123260) ไม่พบอะไร
e24941b4ebe***dc***(62338) ไม่พบอะไร
e248f3cc26a6b0079dc3b193090b92f9(1364720) พบไวรัสชื่อ Malware (4%)
e246ff2b***f606d9ad58201b99(22218) พบไวรัสชื่อ Heur.Corrupt.PE@1z141z3 (6%)