VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :Proforma Invoice.xlsx (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :18012 byte
ประเภทของไฟล์ : application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
MD5:32271655a23b8ed35b29c28adf550798
SHA1:e7aac4218452a8bad6f1ff03b662737928513385

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:16%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(8/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-10-09 14:40:24 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-10-09 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-10-09 ไม่พบอะไร 5
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-10-09 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-10-09 Trojan[Exploit]/MSOffice.CVE-2017-11882 1
arcabit 1.0 1.0 2019-10-09 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-10-09 ไม่พบอะไร 6
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-10-09 ไม่พบอะไร 3
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-10-09 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2019-10-09 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-10-08 Exploit.CVE-2017-11882.Gen 9
clamav 25595 0.100.2 2019-10-07 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-10-08 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-10-09 CVE-2017-11882.C.gen!Camelot 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-10-09 CVE-2017-11882.C.gen!Camelot 1
defenx 11.70.32190 15.2.0.42 2019-10-07 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-10-08 W97M.DownLoader.2938 9
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-10-09 ไม่พบอะไร 14
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-09-28 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-10-09 Exploit.EXP/CVE-2017-11882.Gen 1
gdata 25.23632 25.23632 2019-10-07 ไม่พบอะไร 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-10-09 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-10-08 Exploit.CVE-2017-11882 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-10-09 ไม่พบอะไร 2
k7 11.70.32190 15.2.0.42 2019-10-07 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-10-09 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 3
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 7
mcafee 8254 5400.1158 2019-09-11 ไม่พบอะไร 6
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-10-09 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2019-10-09 probably a variant of Win32/Exploit.CVE-2017-11882.C trojan 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-10-09 ไม่พบอะไร 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-10-09 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-10-09 ไม่พบอะไร 3
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-10-09 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-10-09 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2019-10-09 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.32 3.65.2 2019-10-09 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-10-09 ไม่พบอะไร 2
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-10-09 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-10-09 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-10-09 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-10-09 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-10-08 ไม่พบอะไร 3
vba 4.1.0 4.1.0 2019-10-08 ไม่พบอะไร 3
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-10-09 ไม่พบอะไร 4
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-10-09 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00流浪地球(2487757) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (9%)
00流氓高手(613) ไม่พบอะไร
00流星雨(275730) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win32.Mansabo (9%)
00流星蝴蝶剑(197) พบไวรัสชื่อ Suspicious_WebDownload.bot!yf (1%)
test3.exe(91648) พบไวรัสชื่อ Trojan.GenericPMF.S1944067 (11%)
00流放之路(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (33%)
00活着(22638) พบไวรัสชื่อ Trojan.GenericKD.30855616 (23%)
00洪水(752856) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
SoldierCards Updater.exe(161792) พบไวรัสชื่อ HEUR/AGEN.1012824 (3%)
00洛神(3325702) พบไวรัสชื่อ a.gray.aimclickad.b (1%)
00洛奇(7624) ไม่พบอะไร
00洛基(247) ไม่พบอะไร
00洛克王国(1100780) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Win32.Kryptik.BQX (11%)
00洛丽塔(1145) ไม่พบอะไร
networktunnelx64helper.exe(1419560) ไม่พบอะไร
00泰坦(22994) ไม่พบอะไร
00波塞冬(9549) พบไวรัสชื่อ Generic/Trojan.Generic.HgAASRAA (1%)
00泡泡龙(111606) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Zusy.222023 (19%)
install-v1.0-1.exe(229531) พบไวรัสชื่อ Win32:Malware-gen (11%)
00泡泡堂(16289) ไม่พบอะไร