VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:16%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(8/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-12-09 07:04:21 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-12-08 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-12-08 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-12-09 ไม่พบอะไร 9
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-12-08 GrayWare/Win32.Kryptik.CVLH 1
arcabit 1.0 1.0 2019-12-09 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-12-09 ไม่พบอะไร 3
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-12-09 ไม่พบอะไร 3
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-12-08 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
clamav 25657 0.100.2 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-12-08 Application.Win32.Prepscram.XE@7zle8v 3
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-12-08 ไม่พบอะไร 2
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-12-08 W32/S-0e09c2ed!Eldorado 2
defenx 11.81.32762 15.2.0.42 2019-12-07 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-12-08 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-12-08 ไม่พบอะไร 2
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-12-09 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.24209 25.24209 2019-12-09 ไม่พบอะไร 13
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-12-07 ไม่พบอะไร 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-12-08 ไม่พบอะไร 2
k7 11.81.32762 15.2.0.42 2019-12-07 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-12-08 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 Suspicious 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 Win32.Heur.KVMH004.a 8
mcafee 8254 5400.1158 2019-11-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-12-08 Trojan.Win32.Vittalia.fmnegn 2
nod32 9846 4.5.15 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-12-08 ไม่พบอะไร 5
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-12-08 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-12-08 Win32/Virus.Adware.b51 3
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-12-08 ไม่พบอะไร 4
rising 5380 5380 2019-08-06 Trojan.Kryptik 3
sophos 5.32 3.65.2 2019-12-08 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-12-08 ไม่พบอะไร 10
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-12-08 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-12-08 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-12-08 ไม่พบอะไร 6
vba 4.2.0 4.2.0 2019-11-29 ไม่พบอะไร 1
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-12-08 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-12-08 ไม่พบอะไร 5

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00极品台球3(12990) ไม่พบอะไร
00极品全能学生(104529) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.Sdld.C44D850D (36%)
00来自深渊(6656) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.MSIL.Starter.1 (18%)
00来自星星的你(48521) ไม่พบอะไร
00李大钊(42380) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (4%)
usbstor.inf(31352) ไม่พบอะไร
00李卫当官(53907) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00权柄(277453) พบไวรัสชื่อ JS:Trojan.JS.Downloader.HTH (16%)
00权力的游戏第8季(1208592) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.SP!V!Pk!prn.796542BA (34%)
00杀破狼(1239997) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.SP!V!Pk!prn.796542BA (34%)
USBSTOR.SYS(91648) ไม่พบอะไร
00杀死伊芙第3季(41484) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00杀手(39049) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)
00杀戮都市(2165671) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win64.Vigorf (8%)
00杀人回忆(226400) ไม่พบอะไร
00机灵小不懂(3722) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/HTML.Agent (8%)
00机械师(349) ไม่พบอะไร
00机器人总动员(196378) พบไวรัสชื่อ Android:SMSAgent-EO (12%)
00机动搜查队404(685462) พบไวรัสชื่อ Dropped:Generic.Malware.Sdldprn.258E9B1C (34%)
00朱元璋(40189) พบไวรัสชื่อ Trojan[Phishing]/PDF.Agent (2%)