VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:0%โปรแกรมแอนตี้ไวรัส(0/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-11-20 14:40:15 (CST)
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรม:         การวิเคราะห์ไฟล์ Habo
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-11-20 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-11-20 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-11-20 ไม่พบอะไร 9
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-11-20 ไม่พบอะไร 1
arcabit 1.0 1.0 2019-11-20 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-11-20 ไม่พบอะไร 4
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-11-20 ไม่พบอะไร 5
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-11-20 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2019-11-20 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-11-19 ไม่พบอะไร 10
clamav 25637 0.100.2 2019-11-18 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-11-19 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-11-20 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-11-20 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.79.32591 15.2.0.42 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-11-19 ไม่พบอะไร 10
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-11-20 ไม่พบอะไร 2
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-04 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-11-20 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.24027 25.24027 2019-11-19 ไม่พบอะไร 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-11-20 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-11-20 ไม่พบอะไร 2
k7 11.79.32591 15.2.0.42 2019-11-19 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-11-20 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 1
mcafee 8254 5400.1158 2019-10-11 ไม่พบอะไร 6
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-11-20 ไม่พบอะไร 2
nod32 9846 4.5.15 2019-11-20 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-11-20 ไม่พบอะไร 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-11-20 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-11-20 ไม่พบอะไร 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-11-20 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-11-20 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2019-11-20 ไม่พบอะไร 3
sophos 5.32 3.65.2 2019-11-20 ไม่พบอะไร 11
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-11-20 ไม่พบอะไร 1
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-11-20 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-11-20 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-11-20 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-11-20 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-11-19 ไม่พบอะไร 2
vba 4.2.0 4.2.0 2019-11-19 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-11-20 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-11-20 ไม่พบอะไร 1

รายชื่อไฟล์ที่สแกนล่าสุด

ชื่อไฟล์ (ขนาดของไฟล์) ผลการสแกน (ระดับความน่าจะเป็นมัลแวร์)
00雪中悍刀行(204829) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.Iframe.folzum (3%)
00雍正王朝(728576) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Graftor.478813 (37%)
00隐秘而伟大(3298) พบไวรัสชื่อ JS:Redirector-BUP (17%)
00隐杀(334557) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Jaik.5328 (33%)
00随波逐流之1代军师(10019928) พบไวรัสชื่อ Suspicious:Packer.Agdetc.a.aurb.mg (7%)
00隋唐英雄传(2682880) พบไวรัสชื่อ Win32:Agent-AUVS (15%)
00隋唐(106698) พบไวรัสชื่อ Gen:Variant.Kazy.21167 (13%)
00限制级末日症候(1208) พบไวรัสชื่อ GrayWare/Generic.Generic (1%)
SkinH.exe(765952) พบไวรัสชื่อ DeepScan:Generic.Rincux2.E6515B00 (15%)
00降世神通(2346109) พบไวรัสชื่อ Trojan/Win64.Vigorf (7%)
00陈情令(176952) พบไวรัสชื่อ Trojan/Generic.ASELF.334DE (7%)
00附加遗产(1458176) ไม่พบอะไร
1561_bak(1223123) พบไวรัสชื่อ Backdoor.Linux.Setag.E (41%)
00阿甘正传(318234) ไม่พบอะไร
00阿尔法(11635200) พบไวรัสชื่อ Generic.Malware.SYd!g.2FDA2728 (37%)
00阿基拉(229742) พบไวรัสชื่อ Trojan.Script.Iframe.folzum (3%)
00阿凡达(693248) พบไวรัสชื่อ Trojan[Spy]/MSIL.Noon (9%)
00阴阳师(13400) ไม่พบอะไร
00阳光普照(205584) พบไวรัสชื่อ Trojan/Script.Wacatac (5%)
00闯关东(2498196) พบไวรัสชื่อ Trojan.Spy.Agent.NQH (25%)