VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์ :OBR_PE专用单文件_v2.166_x64.exe (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :3951912 byte
ประเภทของไฟล์ :PE32+ executable for MS Windows (GUI)
MD5:ad21a4224b59c6068388c367ea9c3fd6
SHA1:002c98bd4b2c17956790f312f0c86764f1dcaf98
SHA256:a96dc8179c3a138584cec7ea60baae442a4382122b68f36ea552a9b38c53c40f
SSDEEP:

ผลสรุปการสแกน

ผลสรุปการสแกน:8% โปรแกรม (4/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-06-27 01:54:18 (CST)
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-06-26 ไม่พบอะไร 5
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-06-27 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-06-26 ไม่พบอะไร 1
arcabit 1.0 1.0 2019-06-27 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-06-27 ไม่พบอะไร 11
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-06-27 ไม่พบอะไร 11
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-06-26 ไม่พบอะไร 1
baidusd 1.0 1.0 2019-06-26 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-06-26 ไม่พบอะไร 9
clamav 25491 0.100.2 2019-06-25 PUA.Win.Adware.Browsefox-6628766-0 2
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-06-24 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2018-07-31 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-02-13 ไม่พบอะไร 3
defenx 11.51.31301 15.2.0.42 2019-06-25 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-06-26 Trojan.BtcMine.2914 12
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2018-06-21 ไม่พบอะไร 60
fortinet 1.000, 69.517, 69.350, 69.374 5.4.247 2019-06-27 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-06-27 ไม่พบอะไร 8
gdata 25.22531 25.22531 2019-06-25 Win64:Evo-gen 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2018-08-03 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.01.05 V1.32.39.0 2019-06-26 ไม่พบอะไร 6
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-06-26 Trojan.Generic.citpl 3
k7 11.51.31301 15.2.0.42 2019-06-25 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-06-26 ไม่พบอะไร 20
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 3
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 2
mcafee 9256 5400.1158 2019-05-13 ไม่พบอะไร 8
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-06-26 ไม่พบอะไร 3
nod32 9586 4.5.15 2019-06-26 ไม่พบอะไร 17
panda 9.05.01 9.05.01 2019-05-29 ไม่พบอะไร 3
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-06-26 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-06-26 ไม่พบอะไร 3
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-06-26 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-02-10 ไม่พบอะไร 3
rising 5204 5204 2019-06-24 ไม่พบอะไร 4
sophos 5.32 3.65.2 2016-10-10 ไม่พบอะไร 11
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2018-07-15 ไม่พบอะไร 5
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-06-26 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2018-07-16 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2018-07-12 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-06-25 ไม่พบอะไร 6
vba 4.0.0 4.0.0 2019-06-26 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2018-06-20 ไม่พบอะไร 12