VirSCAN VirSCAN

1, Můžete nahrát libovolné soubory, ale existuje limit 20Mb na soubor.
2, VirSCAN podporuje dekompresi Rar / Zip, ale musí obsahovat méně než 20 souborů.
3, VirSCAN otestuje komprimované soubory, které jsou chráněné heslem 'infected' nebo 'virus'.
4, Pokud vá? prohlí?e? nem??e nahrát soubory, prosím, stáhněte upload VirSCAN.

Vyberte jazyk
Zatížení serveru
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, Můžete nahrát libovolné soubory, ale existuje limit 20Mb na soubor.
2, VirSCAN podporuje dekompresi Rar / Zip, ale musí obsahovat méně než 20 souborů.
3, VirSCAN otestuje komprimované soubory, které jsou chráněné heslem 'infected' nebo 'virus'.

Informace o souboru

Výsledek
Výsledek:0%scannerů(0/32)nelezlo malware!
Zpráva o analýze chování:         Analýza dokumentů Habo
Čas: 2015-12-04 14:02:20 (CST)
AV program Verze jádra Databáze Datum databáze Výsledek testu Čas
antiy AVL SDK 3.0 1970-01-01 Nic nenalezeno 9
asquared 9.0.0.4324 9.0.0.4324 2014-07-03 Nic nenalezeno 2
avast 150725-1 4.7.4 2015-07-25 Nic nenalezeno 0
avg 2109/8133 10.0.1405 2014-11-26 Nic nenalezeno 0
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 Nic nenalezeno 11
baidusd 1.0 1.0 2014-04-02 Nic nenalezeno 15
bitdefender 7.58469 7.90123 2014-12-25 Nic nenalezeno 0
clamav 19861 0.97.5 2014-12-31 Nic nenalezeno 0
drweb 5.0.2.3300 5.0.1.1 2014-12-31 Nic nenalezeno 0
fortinet 23.345, 23.345 5.1.158 2014-12-08 Nic nenalezeno 0
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2014-12-31 Nic nenalezeno 0
fsecure 2014-04-02-01 9.13 2014-04-02 Nic nenalezeno 0
gdata 25.4632 25.4632 2015-12-04 Nic nenalezeno 60
ikarus 1.06.01 V1.32.31.0 2014-12-08 Nic nenalezeno 0
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2015-07-25 Nic nenalezeno 60
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2014-04-01 Nic nenalezeno 0
kingsoft 2.1 2.1 2013-09-22 Nic nenalezeno 34
mcafee 7638 5400.1158 2014-11-30 Nic nenalezeno 0
nod32 0920 3.0.21 2014-12-23 Nic nenalezeno 0
panda 9.05.01 9.05.01 2015-07-26 Nic nenalezeno 8
pcc 11.380.07 9.500-1005 2014-12-31 Nic nenalezeno 0
qh360 1.0.1 1.0.1 1.0.1 Nic nenalezeno 7
qqphone 1.0.0.0 1.0.0.0 2014-12-09 Nic nenalezeno 0
quickheal 14.00 14.00 2015-07-25 Nic nenalezeno 44
rising 25.76.04.01 25.76.04.01 2015-07-24 Nic nenalezeno 60
sophos 5.08 3.55.0 2014-12-01 Nic nenalezeno 0
symantec 20141230.001 1.3.0.24 2014-12-30 Nic nenalezeno 0
tachyon 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 Nic nenalezeno 60
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2015-07-23 Nic nenalezeno 60
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2014-12-08 Nic nenalezeno 60
vba 3.12.26.3 3.12.26.3 2014-12-31 Nic nenalezeno 0
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 Nic nenalezeno 0
权限列表
许可名称 信息
android.permission.INTERNET 连接网络(2G或3G)
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS 访问额外的定位指令
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE 读取网络状态(2G或3G)
android.permission.CAMERA 访问照相机设备
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION 获取精确的位置(通过GPS)
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION 获取粗略的位置(通过wifi、基站)
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE 写外部存储器(如:SD卡)
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE 读取wifi网络状态
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE 改变WIFI连接状态
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE 变更网络状态
android.permission.VIBRATE 允许设备震动
android.permission.RECORD_AUDIO 录音(使用AudioRecord)
android.permission.READ_PHONE_STATE 读取电话状态
com.autonavi.permission.ACCESS_LOCATION
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS 挂载、反挂载外部文件系统
android.permission.WAKE_LOCK 手机屏幕关闭后后台进程仍运行
android.permission.READ_LOGS 读取系统日志
android.permission.WRITE_SETTINGS 读写系统设置项
android.permission.GET_TASKS 获取有关当前或最近运行的任务信息
android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS 监视、修改有关拨出电话
文件信息
VirSCANVirSCAN
安全评分 :
基本信息
VirSCANVirSCAN
MD5:b1fc5a9beb0dcfd41854b78351d6e955
文件大小:5.58MB
上传时间: 2014-09-22 10:36:30 (CST)
包名:com.autonavi.minimap
最低运行环境:Android 2.2.x
版权:autonavi
Activities
VirSCANVirSCAN
活动名 类型
com.autonavi.plugin.app.HostActivity action.plugin.Activity
com.autonavi.plugin.app.HostActivity android.intent.category.DEFAULT
com.autonavi.map.activity.SplashActivity android.intent.action.MAIN
com.autonavi.map.activity.SplashActivity android.intent.category.LAUNCHER
com.autonavi.map.activity.NewMapActivity com.autonavi.minimap.ACTION
com.autonavi.map.activity.NewMapActivity android.intent.action.VIEW
com.autonavi.map.activity.NewMapActivity INTENT_ACTION_TAXISHORT
com.autonavi.map.activity.NewMapActivity android.intent.category.DEFAULT
com.autonavi.map.activity.NewMapActivity android.intent.category.BROWSABLE
com.tencent.tauth.AuthActivity android.intent.action.VIEW
com.tencent.tauth.AuthActivity android.intent.category.DEFAULT
com.tencent.tauth.AuthActivity android.intent.category.BROWSABLE
com.autonavi.minimap.NlpServiceReceiverActivity com.autonavi.minimap.intent.action.nlp
com.autonavi.minimap.NlpServiceReceiverActivity android.intent.category.DEFAULT
危险函数
VirSCANVirSCAN
函数名称 信息
HttpClient;->execute 请求远程服务器
getRuntime 获取命令行环境
java/lang/Runtime;->exec 执行字符串命令
java/net/URL;->openConnection 连接URL
TelephonyManager;->getDeviceId 搜集用户手机IMEI码、电话号码、系统版本号等信息
android/app/NotificationManager;->notify 信息通知栏
DefaultHttpClient;->execute 发送HTTP请求
java/net/HttpURLConnection;->connect 连接URL
ContentResolver;->query 读取联系人、短信等数据库
TelephonyManager;->getLine1Number 获取手机号
TelephonyManager;->getSimSerialNumber 获取SIM序列号
LocationManager;->getLastKnownLocation 获取地址位置
ContentResolver;->delete 删除短信、联系人
WifiManager;->setWifiEnabled 变更WIFI状态
SpeechRecognizer;->startListening 开启麦克风
MediaRecorder;->setAudioSource 开启录音功能
启动方式
VirSCANVirSCAN
名称 信息
com.umeng.message.RegistrationReceiver 网络连接改变时启动服务
com.umeng.message.RegistrationReceiver 应用卸载时启动服务
com.autonavi.minimap.appdownload.InstallListener 应用安装时启动服务
com.autonavi.minimap.alarm.AlarmInitReceiver 开机启动服务
权限列表
VirSCANVirSCAN
许可名称 信息
android.permission.INTERNET 连接网络(2G或3G)
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS 访问额外的定位指令
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE 读取网络状态(2G或3G)
android.permission.CAMERA 访问照相机设备
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION 获取精确的位置(通过GPS)
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION 获取粗略的位置(通过wifi、基站)
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE 写外部存储器(如:SD卡)
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE 读取wifi网络状态
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE 改变WIFI连接状态
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE 变更网络状态
android.permission.VIBRATE 允许设备震动
android.permission.RECORD_AUDIO 录音(使用AudioRecord)
android.permission.READ_PHONE_STATE 读取电话状态
com.autonavi.permission.ACCESS_LOCATION
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS 挂载、反挂载外部文件系统
android.permission.WAKE_LOCK 手机屏幕关闭后后台进程仍运行
android.permission.READ_LOGS 读取系统日志
android.permission.WRITE_SETTINGS 读写系统设置项
android.permission.GET_TASKS 获取有关当前或最近运行的任务信息
android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS 监视、修改有关拨出电话
服务列表
VirSCANVirSCAN
名称
com.autonavi.minimap.UserGuideService
com.umeng.message.UmengService
org.android.agoo.service.ElectionService
com.umeng.message.UmengIntentService
com.umeng.message.UmengDownloadResourceService
com.autonavi.minimap.PushIntentService
com.alipay.android.app.MspService
com.autonavi.busnavi.BusRideRemindService
com.autonavi.footnavi.FootNaviService
Providers
VirSCANVirSCAN
名称 信息
com.autonavi.minimap.UserGuideService
com.umeng.message.UmengService
org.android.agoo.service.ElectionService
com.umeng.message.UmengIntentService
com.umeng.message.UmengDownloadResourceService
com.autonavi.minimap.PushIntentService
com.alipay.android.app.MspService
com.autonavi.busnavi.BusRideRemindService
com.autonavi.footnavi.FootNaviService
文件列表
VirSCANVirSCAN
文件名 校验码
META-INF/MANIFEST.MF 0x841343d9
META-INF/MINIMAP_.SF 0xb199bd7c
META-INF/MINIMAP_.RSA 0xc5eca827
AndroidManifest.xml 0x5f6f63a
assets/ 0x0
assets/adcode/change_city_new.dat 0x33872b9a
assets/adcode/citycode.dat 0xf71f3bd4
assets/adcode/citycode.idx 0x1658ac86
assets/amap_configer.data 0x54476613
assets/arm/libwsld.tmp 0xfdab581d
assets/arm/wspx.tmp 0xc7b0cf1f
assets/arround_search_from_more_cache 0x2f3f2286
assets/business_area/110000 0x9da90020
assets/business_area/120000 0xf6a39bc3
assets/business_area/130100 0xae8e4a34
assets/business_area/150100 0x522286e3
assets/business_area/210100 0xda1de04c
assets/business_area/210200 0x2fcf2c9
assets/business_area/220100 0xc57e1f74
assets/business_area/230100 0x72c8c41f
assets/business_area/310000 0x2542c046
assets/business_area/320200 0xa440d37d
assets/business_area/330100 0xf4c896f5
assets/business_area/330200 0xc89ca9fe
assets/business_area/330300 0xec1947bd
assets/business_area/340100 0xec0535b5
assets/business_area/350100 0x62b6506f
assets/business_area/350200 0xbae1f6b6
assets/business_area/360100 0xdf0d8a84
assets/business_area/370100 0x8f4ab984
assets/business_area/370200 0xb8a90209
assets/business_area/370600 0x765518f9
assets/business_area/410100 0x21204835
assets/business_area/420100 0xd20d5f7
assets/business_area/430100 0x2a73857d
assets/business_area/440100 0xd2f9c82b
assets/business_area/440300 0x1d9da176
assets/business_area/450100 0x4a19b62
assets/business_area/500000 0x258ca89c
assets/business_area/510100 0xa0df9b0b
assets/business_area/520100 0xa8dbbe2e
assets/business_area/530100 0x7b26fe8c
assets/business_area/610100 0x63802b69
assets/business_area/620100 0x3abf3795
assets/business_area/630100 0x3ee559c7
assets/business_area/640100 0x95d33db3
assets/business_area/650100 0x2a79139e
assets/cityinfo.zip 0x2e85c0ab
assets/com.tencent.open.config.json 0xb3d4a81a
assets/common/cityDat.zip 0xf5b98b8f
assets/common/dat.zip 0xbd35cdc1
assets/common/pluginDat.zip 0x680a2f52
assets/common/pluginVersionDat.zip 0xaa089d3a
assets/common/roadDat.zip 0x2c0a3ff
assets/common/voiceDat.zip 0x4d0b5c7
assets/config.json 0x738fc484
assets/connect_error.html 0x63ca5e36
assets/connect_error.png 0x847edd2e
assets/drawable-hdpi/ic_com_sina_weibo_sdk_close.png 0xbe9fc2e4
assets/drawable-ldpi/ic_com_sina_weibo_sdk_close.png 0xfb4127df
assets/drawable-mdpi/ic_com_sina_weibo_sdk_close.png 0x55b26ac
assets/drawable-xhdpi/ic_com_sina_weibo_sdk_close.png 0xfd14d699
assets/drawable-xxhdpi/ic_com_sina_weibo_sdk_close.png 0x65f5bfc5
assets/drawable/activities_weibo_share_pic.jpg 0x15e5c4ed
assets/drawable/weibosdk_dialog_bg.9.png 0xdfdb02b
assets/has_alpha.wsg 0xdd65438
assets/indoor/legend_shop.txt 0xb0ed9172
assets/indoor/pubicon/0.png 0xf0a1ee16
assets/indoor/pubicon/160300.png 0x729c9385
assets/indoor/pubicon/200200.png 0x1412b98b
assets/indoor/pubicon/200300.png 0xd7b85bf5
assets/indoor/pubicon/200301.png 0xfa00bb7f
assets/indoor/pubicon/200302.png 0x9b7cdf35
assets/indoor/pubicon/200303.png 0x7778fa12
assets/indoor/pubicon/200304.png 0x8bdfeee6
assets/indoor/pubicon/88888.png 0xf1d530b1
assets/indoor/pubicon/980401.png 0x55cad12f
assets/indoor/pubicon/980402.png 0x1412b98b
assets/indoor/pubicon/980403.png 0x2308ccda
assets/indoor/pubicon/980404.png 0xb9d5428b
assets/indoor/pubicon/980405.png 0xf93a988c
assets/indoor/pubicon/980406.png 0xbb2be678
assets/indoor/pubicon/980407.png 0x29c5e69e
assets/indoor/pubicon/980408.png 0xacc05245
assets/indoor/pubicon/980410.png 0xba348725
assets/indoor/pubicon/980411.png 0x26fe7e36
assets/indoor/pubicon/980412.png 0xf322f9a3
assets/indoor/pubicon/980413.png 0x11dadcc2
assets/indoor/pubicon/980414.png 0x440cf1df
assets/indoor/pubicon/980415.png 0xde7db4c8
assets/indoor/pubicon/980416.png 0x68c256bb
assets/indoor/pubicon/980417.png 0xec6ec47b
assets/indoor/pubicon/980418.png 0xdfdfeb0
assets/indoor/pubicon/980419.png 0xadb1909d
assets/indoor/pubicon/980420.png 0x845a476e
assets/indoor/pubicon/980421.png 0x330e73c6
assets/indoor/pubicon/980422.png 0x3cd56a3a
assets/indoor/pubicon/980423.png 0x7afec7d2
assets/indoor/pubicon/980424.png 0x178e77b4
assets/indoor/pubicon/980425.png 0xb575fb5e
assets/indoor/pubicon/980426.png 0x8f441cd7
assets/indoor/pubicon/980427.png 0x4092e664
assets/indoor/pubicon/980428.png 0x27c46a0
assets/indoor/pubicon/980429.png 0x5b8f6346
assets/indoor/pubicon/980430.png 0x57f1824b
assets/indoor/pubicon/980431.png 0x1ab4280b
assets/indoor/pubicon/980432.png 0xae72c39c
assets/indoor/pubicon/980433.png 0x8a9dff44
assets/indoor/pubicon/980434.png 0x83fb70b8
assets/indoor/pubicon/980435.png 0xdc6d3fce
assets/indoor/pubicon/980436.png 0xf15337c6
assets/indoor/pubicon/980437.png 0xecfb3e23
assets/indoor/pubicon/980438.png 0x1c3e72b9
assets/indoor/pubicon/980439.png 0xe1e63dd1
assets/indoor/pubicon/980440.png 0x87082228
assets/indoor/pubicon/980441.png 0xf4a0dfe0
assets/indoor/pubicon/980442.png 0x9941ca8e
assets/indoor/pubicon/980443.png 0xf9be24a2
assets/indoor/pubicon/980444.png 0xe9de41b1
assets/indoor/pubicon/980445.png 0x78d2d80c
assets/indoor/pubicon/980446.png 0x55fd3561
assets/indoor/pubicon/980447.png 0xfe8ccd8
assets/indoor/pubicon/980448.png 0x60494653
assets/indoor/pubicon/980449.png 0x29c5e69e
assets/indoor/pubicon/980450.png 0x10a78cf9
assets/indoor/pubicon/980451.png 0x36cf3b09
assets/indoor/pubicon/980452.png 0x39956769
assets/indoor/pubicon/980453.png 0x11361d06
assets/indoor/pubicon/980454.png 0x89da8e46
assets/indoor/pubicon/980455.png 0xffc9f1fb
assets/indoor/pubicon/980456.png 0x4eedc00b
assets/indoor/pubicon/980457.png 0xf15337c6
assets/indoor/pubicon/980458.png 0x57f1824b
assets/indoor/pubicon/980459.png 0x57f1824b
assets/indoor/pubicon/980501.png 0xf6f0d1a9
assets/indoor/pubicon/980502.png 0xcc96e521
assets/indoor/pubicon/980503.png 0x8955c6e8
assets/indoor/pubicon/980504.png 0x4c22068f
assets/indoor/pubicon/980505.png 0x9deb76d6
assets/indoor/pubicon/980506.png 0xe1b7f89
assets/indoor/pubicon/980507.png 0x8e71b998
assets/indoor/pubicon/980508.png 0xaa155047
assets/indoor/pubicon/980601.png 0x42a799ee
assets/indoor/pubicon/980602.png 0xd6c404a2
assets/indoor/pubicon/980603.png 0x2149e99a
assets/indoor/pubicon/980702.png 0x139710cb
assets/indoor/pubicon/980801.png 0x3f61d860
assets/indoor/pubicon/980802.png 0x5499f41c
assets/indoor/pubicon/980803.png 0xdebc7d92
assets/indoor/pubicon/980804.png 0x9ec3342
assets/indoor/pubicon/980805.png 0xf6a731fa
assets/indoor/pubicon/981001.png 0xe1324df1
assets/indoor/pubicon/981002.png 0x92e168b8
assets/indoor/pubicon/981003.png 0x769e5bc2
assets/indoor/pubicon/981005.png 0x1bbdf21b
assets/indoor/pubicon/981101.png 0x8bc151f5
assets/indoor/pubicon/981102.png 0x986638bc
assets/indoor/pubicon/981104.png 0x98c89ffb
assets/indoor/pubicon/981118.png 0x87082228
assets/indoor/pubicon/981127.png 0x55fd3561
assets/indoor/pubicon/981201.png 0x6ade9a41
assets/indoor/pubicon/981202.png 0x6ade9a41
assets/indoor/pubicon/981203.png 0xc5089a56
assets/indoor/pubicon/981204.png 0x20e44493
assets/indoor/pubicon/981205.png 0xfdc57cf6
assets/indoor/pubicon/981206.png 0xa4086198
assets/indoor/pubicon/981207.png 0x7a8af2a8
assets/indoor/pubicon/981208.png 0x4bd1b378
assets/indoor/pubicon/981209.png 0x4336bbd6
assets/indoor/pubicon/990100.png 0xb7c0a614
assets/indoor/pubicon/990200.png 0xf2b2532a
assets/indoor/pubicon/990300.png 0xb5feac5e
assets/indoor/pubicon/990400.png 0x566c00eb
assets/indoor/pubicon/990500.png 0x75bc0c57
assets/indoor/pubicon/990600.png 0x172c3015
assets/indoor/pubicon/990700.png 0x36d8c544
assets/indoor/pubicon/990800.png 0xcd121018
assets/indoor/pubicon/990900.png 0xd982f57a
assets/indoor/pubicon/991000.png 0x8f1d0418
assets/indoor/pubicon/991001.png 0x8f1d0418
assets/indoor/pubicon/991100.png 0xe329611e
assets/init.zip 0x1285e8d7
assets/libwbsafeedit 0xb05a63a9
assets/map_assets/1001_1.data 0x24d5c54e
assets/map_assets/1001_2.data 0x8edfb259
assets/map_assets/1002_1.data 0x2eb3b647
assets/map_assets/1002_2.data 0x6ab2d61b
assets/map_assets/1003_1.data 0x73b6fa12
assets/map_assets/1003_2.data 0x5cc1b116
assets/map_assets/1004_1.data 0xee45788f
assets/map_assets/1004_2.data 0x7702c3d0
assets/map_assets/1005_1.data 0x612b8975
assets/map_assets/1005_2.data 0xc7dc5d0
assets/map_assets/1006_1.data 0x612b8975
assets/map_assets/1006_2.data 0xc7dc5d0
assets/map_assets/1007_1.data 0xcddad11b
assets/map_assets/1007_2.data 0x6a52bdec
assets/map_assets/1020_1.data 0x4435e89a
assets/map_assets/1020_2.data 0xabf59f33
assets/map_assets/bktile.data 0x908769ba
assets/map_assets/bktile_n.data 0x74ec538e
assets/map_assets/citybounds.ini 0x30bff14f
assets/map_assets/dash.data 0xf28b31c7
assets/map_assets/dash_cd.data 0x7bf8742
assets/map_assets/dash_tq.data 0x62dfaeb0
assets/map_assets/icons_1_4_1423714317.data 0x998d7fa5
assets/map_assets/icons_2_4_1423714317.data 0x641b16a1
assets/map_assets/lineround.data 0x73905be4
assets/map_assets/roadarrow.data 0xd952bddd
assets/map_assets/style_1_4_1423733252.data 0x76649919
assets/map_assets/style_2_4_1423733038.data 0xd819590d
assets/map_assets/style_3_4_1423732839.data 0xa8259737
assets/map_assets/tbl.data 0x4fab03f7
assets/map_assets/tbl_l.data 0x3a9035c5
assets/map_assets/tbl_n.data 0x19c531b0
assets/map_assets/tgl.data 0xbcdc06c8
assets/map_assets/tgl_l.data 0x203f5baa
assets/map_assets/tgl_n.data 0x8767304e
assets/map_assets/tnl.data 0xda2b4caf
assets/map_assets/tnl_l.data 0x6eaac194
assets/map_assets/tnl_n.data 0x626f5a37
assets/map_assets/trl.data 0x2b73e32e
assets/map_assets/trl_l.data 0x306bcb0
assets/map_assets/trl_n.data 0x5253e064
assets/map_assets/tyl.data 0xa1902bd9
assets/map_assets/tyl_l.data 0x5cdcf012
assets/map_assets/tyl_n.data 0xb5513f77
assets/map_nomap.png 0x66b853f8
assets/MarkFlag.png 0x535aab29
assets/module/com.autonavi.mine.png 0x3e1c7b14
assets/module/com.autonavi.user.png 0xfc926665
assets/nearby_search.txt 0x8a785d4
assets/not_found_error.html 0x5b81a7e5
assets/not_found_error.png 0x7ae659ec
assets/no_alpha.wsg 0x1758a4bc
assets/qz_11.jpg 0x110a4a1d
assets/search/base/base.js 0xd5b1b882
assets/search/base/listener.js 0xc526b068
assets/search/common/channel.js 0xe75abbad
assets/search/common/native.js 0xfe2c7f05
assets/search/css/appicon_05.png 0x17a1bf
assets/search/css/base.css 0x579929ce
assets/search/css/normalize.css 0x14fd1d67
assets/search/css/style.css 0x10a27f7
assets/search/lib/basket-loader.js 0x317bf23c
assets/search/lib/basket.js 0x6ac81e60
assets/search/lib/bootstrap.js 0xc136edc
assets/search/lib/check.js 0xeaf6d252
assets/search/lib/conf.js 0x23540fe9
assets/search/lib/logger.js 0x10d9fe5
assets/search/lib/md5.js 0xcab3aea4
assets/search/lib/require.js 0x11e59437
assets/search/lib/start.js 0x6024ea42
assets/search/main.js 0x7815992d
assets/search/mod/search.js 0x3eec1917
assets/search/mod/search/history.js 0x1f3ad59
assets/search/mod/search/history/stinger.js 0x8939ddf9
assets/search/mod/search/tagset.js 0x42fc3861
assets/search/mod/search/tag/data.js 0x98419675
assets/search/search.html 0x3d88e82c
assets/search/tpl/search.js 0xb089be27
assets/search/tpl/search/history.js 0x9d2f21a9
assets/search/tpl/search/hotword.js 0x265fa823
assets/search/tpl/search/tagset.js 0xe6cc2384
assets/search/tpl/search/tagset_0.js 0x5c3da3b8
assets/search/tpl/search/tagset_1.js 0xe9c73af5
assets/search/tpl/search/tagset_2.js 0xbf911b50
assets/search/tpl/search/tagset_3.js 0x70b5fec8
assets/search/tpl/template.js 0x72335da
assets/search/util/class.js 0x58b5aa9c
assets/search/util/es5-safe.js 0xb07a4bc6
assets/search/util/events.js 0x301575a8
assets/search/util/fastclick.js 0xe13c19f8
assets/search/util/zepto.js 0x2aa32409
assets/search_home_hot_words.json 0xf4772a6
assets/subway/base/base.js 0xd5b1b882
assets/subway/base/listener.js 0xc526b068
assets/subway/common/channel.js 0xe75abbad
assets/subway/common/native.js 0x8bfa9b16
assets/subway/css/loading.gif 0x1c2ee0c
assets/subway/css/near_l.png 0xd1d6663f
assets/subway/css/near_r.png 0xd361e82
assets/subway/css/near_t.png 0xd82f3624
assets/subway/css/style.css 0x25538615
assets/subway/css/transfer-station.png 0x4a793af3
assets/subway/index.html 0xc5381aa5
assets/subway/lib/basket-loader.js 0x7c13d502
assets/subway/lib/basket.js 0x5ee5cc34
assets/subway/lib/bootstrap.js 0xcb17b1a6
assets/subway/lib/check.js 0xb38da4bd
assets/subway/lib/conf.js 0xdeb927d9
assets/subway/lib/logger.js 0x8aa59c0d
assets/subway/lib/md5.js 0xcab3aea4
assets/subway/lib/require.js 0x31fc93cd
assets/subway/lib/start.js 0x1c75cc7d
assets/subway/main.js 0xc150c8a2
assets/subway/subway/amapCache.js 0x7ce9f955
assets/subway/subway/data.js 0x147391ff
assets/subway/subway/data/1100_drw_beijing.js 0x3bdf3bf9
assets/subway/subway/data/1100_info_beijing.js 0x41a1afbf
assets/subway/subway/data/1200_drw_tianjin.js 0x72b45c0
assets/subway/subway/data/1200_info_tianjin.js 0x20dee71f
assets/subway/subway/data/2101_drw_shenyang.js 0x306bf88c
assets/subway/subway/data/2101_info_shenyang.js 0xd3706ea3
assets/subway/subway/data/2102_drw_dalian.js 0x57f1fb56
assets/subway/subway/data/2102_info_dalian.js 0x85d0fa0
assets/subway/subway/data/2201_drw_changchun.js 0xe7181d5e
assets/subway/subway/data/2201_info_changchun.js 0x1a4dac5e
assets/subway/subway/data/2301_drw_haerbin.js 0x559fdb0a
assets/subway/subway/data/2301_info_haerbin.js 0xc9f0bf95
assets/subway/subway/data/3100_drw_shanghai.js 0xf5b1fc51
assets/subway/subway/data/3100_info_shanghai.js 0xe457bfc0
assets/subway/subway/data/3201_drw_nanjing.js 0x4ae4806f
assets/subway/subway/data/3201_info_nanjing.js 0x8b85c06c
assets/subway/subway/data/3202_drw_wuxi.js 0x3bfa639c
assets/subway/subway/data/3202_info_wuxi.js 0xa8696a84
assets/subway/subway/data/3205_drw_suzhou.js 0xafb961d5
assets/subway/subway/data/3205_info_suzhou.js 0x7359dac6
assets/subway/subway/data/3301_drw_hangzhou.js 0x579d2f97
assets/subway/subway/data/3301_info_hangzhou.js 0x4edfbce2
assets/subway/subway/data/3302_drw_ningbo.js 0xb98356af
assets/subway/subway/data/3302_info_ningbo.js 0x880d06d4
assets/subway/subway/data/4101_drw_zhengzhou.js 0xeaa52cf7
assets/subway/subway/data/4101_info_zhengzhou.js 0xebef6954
assets/subway/subway/data/4201_drw_wuhan.js 0xd1cb192d
assets/subway/subway/data/4201_info_wuhan.js 0x803a8a23
assets/subway/subway/data/4301_drw_changsha.js 0xcb94734a
assets/subway/subway/data/4301_info_changsha.js 0x14f8dfe8
assets/subway/subway/data/4401_drw_guangzhou.js 0xcf9f38f3
assets/subway/subway/data/4401_info_guangzhou.js 0x5a302555
assets/subway/subway/data/4403_drw_shenzhen.js 0xd07b556a
assets/subway/subway/data/4403_info_shenzhen.js 0x6126424d
assets/subway/subway/data/4406_drw_foshan.js 0x55217c8d
assets/subway/subway/data/4406_info_foshan.js 0xc430850d
assets/subway/subway/data/5000_drw_chongqing.js 0x69bd6c02
assets/subway/subway/data/5000_info_chongqing.js 0x22c8ca1f
assets/subway/subway/data/5101_drw_chengdu.js 0x459726c
assets/subway/subway/data/5101_info_chengdu.js 0x5ee9b5e2
assets/subway/subway/data/5301_drw_kunming.js 0xc1ef76b1
assets/subway/subway/data/5301_info_kunming.js 0x7491611b
assets/subway/subway/data/6101_drw_xian.js 0x4e5ccda3
assets/subway/subway/data/6101_info_xian.js 0x21fbcb0
assets/subway/subway/data/8100_drw_xianggang.js 0x4e03ae30
assets/subway/subway/data/8100_info_xianggang.js 0x7d1d3265
assets/subway/subway/data/version/version.json 0xdd73fa04
assets/subway/subway/drw.js 0x3fb40329
assets/subway/subway/main.js 0x5990f739
assets/subway/subway/tip.js 0xb1f0630e
assets/subway/util/class.js 0x58b5aa9c
assets/subway/util/es5-safe.js 0xb07a4bc6
assets/subway/util/events.js 0x301575a8
assets/subway/util/fastclick.js 0xe13c19f8
assets/subway/util/zepto.js 0x2aa32409
assets/subway_area/110000.json 0x9862ae8d
assets/subway_area/120000.json 0xb24bf654
assets/subway_area/210100.json 0x1f515189
assets/subway_area/210200.json 0xcf862c5
assets/subway_area/220100.json 0xd1314347
assets/subway_area/230100.json 0x79718472
assets/subway_area/310000.json 0x3ef5a8a9
assets/subway_area/320100.json 0x96fbcc9f
assets/subway_area/320200.json 0x4623e05b
assets/subway_area/320500.json 0x4127f17e
assets/subway_area/330100.json 0xbcf45862
assets/subway_area/330200.json 0xaf79307e
assets/subway_area/410100.json 0x978758e7
assets/subway_area/420100.json 0xccd8c70c
assets/subway_area/430100.json 0xf765d658
assets/subway_area/440100.json 0xeb3fbaa4
assets/subway_area/440300.json 0xfbace58e
assets/subway_area/440600.json 0xe4a68c64
assets/subway_area/500000.json 0x5376eeab
assets/subway_area/510100.json 0xa6c2ec4
assets/subway_area/530100.json 0x825b968
assets/subway_area/610100.json 0x15b641fe
assets/taxi_empty_bg.jpg 0xb5c763d6
assets/taxi_speed_heigh.png 0xff6ef19a
assets/taxi_speed_middle.png 0x8adf8523
assets/taxi_speed_slow.png 0x225eb23f
assets/ticket/airport 0x45c6fa5e
assets/ticket/airportbuilding 0x109e8c41
assets/ticket/airport_city.data 0xd4ae7e76
assets/ticket/citycode 0x73a11de7
assets/ticket/citynametoid 0x8f69745b
assets/ticket/citypinyin 0xc254b283
assets/ticket/company 0xe787cb6a
assets/ticket/craftkind 0x387808e1
assets/ticket/crafttype 0xe2c456aa
assets/ticket/tickettest 0xa1f146c8
assets/tts/config.data 0x74ddc101
assets/tts/Resource.png 0x1ae858af
assets/wifiapi.jar 0xbc61301
classes.dex 0xc512f5ea
com/autonavi/plugin/app/HostActivity 0xb44d1133
com/autonavi/walkdecoder/tags 0xab9061ef
com/autonavi/walkdecoder/types_java.taghl 0xa4faaf8c
lib/armeabi/libadcode-1.0.0.so 0xabdcd37f
lib/armeabi/libAisound.so 0xa6bef8d1
lib/armeabi/libautonavimsc.so 0xe68fe524
lib/armeabi/libbusnavi-1.0.4.so 0xb4f3e20a
lib/armeabi/libdir-2.0.0.so 0xeaabb023
lib/armeabi/libdumpcrash-1.1.2.so 0x6a4eb9b0
lib/armeabi/libgdinamapv4011.so 0xfc36ebf5
lib/armeabi/libIndoorLocatingSDK-1.1.1.so 0x35aa0518
lib/armeabi/libserverkey-2.1.0.so 0xa68a5d0b
lib/armeabi/libserverkey-2.2.1.so 0xb48b2031
lib/armeabi/libspeex.so 0x3377ea9a
lib/armeabi/libtbtv3312.so 0x354f0bb2
lib/armeabi/libwtbt-1.0.7.so 0xd04c7f5
resources.arsc 0xe058bbb3
res/anim/alpha_fast_in.xml 0x3c52d776
res/anim/alpha_in.xml 0xfa2d3534
res/anim/alpha_out.xml 0x11a2a385
res/anim/autonavi_bottom_in.xml 0xc5458223
res/anim/autonavi_bottom_out.xml 0xecbdb645
res/anim/autonavi_title_in.xml 0x38fda7d3
res/anim/autonavi_top_in.xml 0x25b58cf7
res/anim/autonavi_top_out.xml 0x753da27f
res/anim/channel_loading.xml 0xd1d3f2ec
res/anim/cycle_interpolator.xml 0x5355bc9f
res/anim/dlg_bottom_down.xml 0xc9ce3bc
res/anim/dlg_bottom_up.xml 0x2564d7da
res/anim/dlg_down.xml 0x579adc5f
res/anim/dlg_top_down.xml 0x6ed137fd
res/anim/dlg_top_up.xml 0x42c4716a
res/anim/dlg_up.xml 0x42c4716a
res/anim/foodhome_tab_animation.xml 0x3b7111ac
res/anim/from_to_repeat_background_img.xml 0xc6cc0859
res/anim/header_view_out.xml 0xc56b70aa
res/anim/image_rotate.xml 0x13f915bf
res/anim/play_sound.xml 0x8a0b76d2
res/anim/pull_to_refresh_anim.xml 0x39d65210
res/anim/slide_in_from_bottom.xml 0x2aa4736f
res/anim/slide_in_from_top.xml 0x2cb16dfe
res/anim/slide_in_left.xml 0x75e86c3f
res/anim/slide_out_to_bottom.xml 0x343c2f52
res/anim/slide_out_to_top.xml 0xac87d604
res/anim/slide_to_left.xml 0x5317e26
res/anim/tmc_in_left.xml 0x11621bf4
res/anim/tmc_play_anim.xml 0x5efd664c
res/anim/traffic_comment_anim.xml 0x8312f85c
res/anim/train_station_in.xml 0xcb34a2e6
res/anim/train_station_out.xml 0xea43f446
res/anim/v3_grow_from_bottomright_to_topleft.xml 0x55fc8c3a
res/anim/v3_shrink_from_topleft_to_bottomright.xml 0x96e99d65
res/anim/v3_view_in.xml 0xe25ed6c5
res/anim/v3_view_out.xml 0x8db6e46
res/anim/v4_guide_alpha_in.xml 0x40fdce26
res/anim/v4_guide_alpha_out.xml 0xab725897
res/anim/v4_roll_down.xml 0x834d3262
res/anim/v4_roll_up.xml 0xaab50604
res/anim/v4_slide_in_left.xml 0x17e7f248
res/anim/v4_slide_in_right.xml 0xa9b80ade
res/anim/v4_slide_out_left.xml 0x5723a9f9
res/anim/v4_slide_out_right.xml 0x9ab1e263
res/anim/v4_view_center_push_in.xml 0xb471447a
res/anim/v4_view_center_push_out.xml 0x7d44fd9d
res/color/activities_navi_list_btn_text_color.xml 0x5530d931
res/color/activities_navi_list_tab_text_color.xml 0x354f170e
res/color/car_result_tag_text_selector.xml 0x90eb9256
res/color/check_text_selector.xml 0xc1440955
res/color/cinema_condition_text_selector.xml 0x1ad8f66c
res/color/common_right_title_btn_text_color.xml 0xc5219987
res/color/common_white_btn_text_selector.xml 0xc3960447
res/color/date_picker_selector.xml 0x5b802152
res/color/date_picker_year_selector.xml 0xe7ff1081
res/color/done_text_color.xml 0xf27a4c1b
res/color/filter_text_click_selector.xml 0x43152d8d
res/color/movie_tab_text_selector.xml 0xf51d8d80
res/color/order_titletab_text_color.xml 0xcd7722bd
res/color/poidetail_dlg_right_btn_text_color_selector.xml 0x8f13242a
res/color/search_btn_text_color.xml 0x961171f1
res/color/text_click_selector.xml 0xf03e61f5
res/color/travel_map_dlg_right_btn_text_color_selector.xml 0xd429bf35
res/color/travel_tip_header_radiobuttom_color_selector.xml 0xe68fb4d1
res/color/travel_titletab_text_color.xml 0xcbea1f7e
res/drawable-hdpi-v4/action11.png 0xa0931a72
res/drawable-hdpi-v4/action12.png 0x27d2a0f4
res/drawable-hdpi-v4/action13.png 0xc700334d
res/drawable-hdpi-v4/action14.png 0x7c1f7e4a
res/drawable-hdpi-v4/action2.png 0xac87f5e5
res/drawable-hdpi-v4/action21.png 0x4d960c2d
res/drawable-hdpi-v4/action22.png 0x201f9c0b
res/drawable-hdpi-v4/action23.png 0xad1ca6a6
res/drawable-hdpi-v4/action24.png 0xd74c950e
res/drawable-hdpi-v4/action25.png 0x1b2e6122
res/drawable-hdpi-v4/action28.png 0x7f62514c
res/drawable-hdpi-v4/action29.png 0xdda79035
res/drawable-hdpi-v4/action3.png 0x4d27493b
res/drawable-hdpi-v4/action4.png 0x72bf7a33
res/drawable-hdpi-v4/action5.png 0x76bd5bf7
res/drawable-hdpi-v4/action6.png 0x8e757cc0
res/drawable-hdpi-v4/action7.png 0xc16a690a
res/drawable-hdpi-v4/action8.png 0x18475d3f
res/drawable-hdpi-v4/action9.png 0x770d1018
res/drawable-hdpi-v4/action_cross.png 0xd26d94ce
res/drawable-hdpi-v4/action_foot_navi_end.png 0x820d6ff8
res/drawable-hdpi-v4/action_foot_navi_start.png 0x1844b76a
res/drawable-hdpi-v4/action_pass_bridge.png 0xad371982
res/drawable-hdpi-v4/action_start.png 0x835aa51f
res/drawable-hdpi-v4/activities_apply_certificationed.png 0x1e24f37b
res/drawable-hdpi-v4/activities_list_time_icon.png 0x36c38c95
res/drawable-hdpi-v4/activities_navi_info_end.png 0x7909a92d
res/drawable-hdpi-v4/activities_navi_info_start.png 0x70d7fc04
res/drawable-hdpi-v4/activities_payfor_choose_address_icon.png 0xb9b2fb84
res/drawable-hdpi-v4/activities_payfor_choose_icon.png 0x68181519
res/drawable-hdpi-v4/activities_payfor_des_text_prompt_icon.png 0xf4d480d0
res/drawable-hdpi-v4/added_icon.png 0x8c24134f
res/drawable-hdpi-v4/address_tips.png 0x78f64898
res/drawable-hdpi-v4/add_shortcut_disable.png 0xcae6b912
res/drawable-hdpi-v4/add_shortcut_enable.png 0x439c2b5f
res/drawable-hdpi-v4/airplane_turnpoint.png 0x325bdd6e
res/drawable-hdpi-v4/alert_transparent.png 0x3c65446f
res/drawable-hdpi-v4/alipay_alert.png 0x33ef56b0
res/drawable-hdpi-v4/alipay_success.png 0xc754beeb
res/drawable-hdpi-v4/all.png 0x3f4f4ca5
res/drawable-hdpi-v4/amapbrand_idle.png 0x503dcf10
res/drawable-hdpi-v4/arrow.png 0xe3c10497
res/drawable-hdpi-v4/arrow_.png 0x4c0ac3e3
res/drawable-hdpi-v4/arrow_down.png 0xaf64ffa1
res/drawable-hdpi-v4/arrow_down_white.png 0x28e08eb1
res/drawable-hdpi-v4/arrow_down_yellow.png 0x794555de
res/drawable-hdpi-v4/arrow_right.png 0x4c0ac3e3
res/drawable-hdpi-v4/arrow_right_blue.png 0x2c61874f
res/drawable-hdpi-v4/arrow_up_white.png 0x1e282d54
res/drawable-hdpi-v4/arrow_up_yellow.png 0xfaa57dcc
res/drawable-hdpi-v4/arrow_yellow.png 0xfd524d9a
res/drawable-hdpi-v4/atm_icon.png 0x92e3a0
res/drawable-hdpi-v4/autonavi_navi_allview_light.png 0x3313a2bf
res/drawable-hdpi-v4/autonavi_navi_allview_normal.png 0x2eb8b613
res/drawable-hdpi-v4/autonavi_tmc_chart.png 0x87a2a6ef
res/drawable-hdpi-v4/auto_navi_logo.png 0x7a414f42
res/drawable-hdpi-v4/auto_reapir_icon.png 0xe974beea
res/drawable-hdpi-v4/avoid_charge_icon.png 0x5aa1ef38
res/drawable-hdpi-v4/avoid_charge_icon_big.png 0x94fe737d
res/drawable-hdpi-v4/avoid_charge_icon_big_select.png 0x5129d723
res/drawable-hdpi-v4/avoid_highway_icon.png 0x1e0c34fa
res/drawable-hdpi-v4/avoid_highway_icon_big.png 0x1ceaa
res/drawable-hdpi-v4/avoid_highway_icon_big_select.png 0xf3cb7d6b
res/drawable-hdpi-v4/avoid_jam_icon.png 0x861bffe5
res/drawable-hdpi-v4/avoid_jam_icon_big.png 0x67839c89
res/drawable-hdpi-v4/avoid_jam_icon_big_disabled.png 0xe117f678
res/drawable-hdpi-v4/avoid_jam_icon_big_select.png 0x6ec147c1
res/drawable-hdpi-v4/avoid_jam_warning.png 0xd6cc683b
res/drawable-hdpi-v4/background_new.png 0x1e651fbe
res/drawable-hdpi-v4/back_bus_error_remind.9.png 0x9d76f043
res/drawable-hdpi-v4/balloon_disclosure.png 0x4cf13f0c
res/drawable-hdpi-v4/basemap_dialog_background.9.png 0x634fd0bd
res/drawable-hdpi-v4/beauty.png 0xe0931883
res/drawable-hdpi-v4/bg_highlight.9.png 0x766952d7
res/drawable-hdpi-v4/bg_normal.9.png 0x75cec7b5
res/drawable-hdpi-v4/bg_subwayline_list_line.9.png 0x786c79eb
res/drawable-hdpi-v4/bg_superfromto_item.9.png 0x79155c04
res/drawable-hdpi-v4/bg_superfromto_tr.9.png 0x60d03695
res/drawable-hdpi-v4/bg_yellow.jpg 0xf681f6bb
res/drawable-hdpi-v4/blue_button.png 0x2f40d2a7
res/drawable-hdpi-v4/board_content_bg.9.png 0x1d2b577b
res/drawable-hdpi-v4/board_content_hl.9.png 0x70b27d6d
res/drawable-hdpi-v4/board_line.9.png 0xf687705c
res/drawable-hdpi-v4/board_list_content_bg.9.png 0xc99bf436
res/drawable-hdpi-v4/board_list_content_hl.9.png 0xbf60d3e5
res/drawable-hdpi-v4/border_bg.9.png 0xbf3b1c7
res/drawable-hdpi-v4/btn_map_voice_png.png 0xd08781a7
res/drawable-hdpi-v4/bubble_end.png 0x41d90bcf
res/drawable-hdpi-v4/bubble_midd.png 0x7f60f1aa
res/drawable-hdpi-v4/bubble_point_red_big.png 0x466069ea
res/drawable-hdpi-v4/bubble_point_yellow_big.png 0x5e7530a7
res/drawable-hdpi-v4/bubble_search_result_hotle.png 0x85496132
res/drawable-hdpi-v4/bubble_search_result_hotle2.png 0x5bbd5569
res/drawable-hdpi-v4/bubble_search_result_texi.png 0x62b84e62
res/drawable-hdpi-v4/bubble_shadow.png 0x8a274a8a
res/drawable-hdpi-v4/bubble_start.png 0xbfa681c0
res/drawable-hdpi-v4/bubble_taxi.png 0xc2ccd4df
res/drawable-hdpi-v4/bubble_turnpoint.png 0xed30c01a
res/drawable-hdpi-v4/bubble_wrongcheck.png 0x3e1cd177
res/drawable-hdpi-v4/bubble_wrongpoi.png 0x8e680899
res/drawable-hdpi-v4/bus.png 0xd89859f8
res/drawable-hdpi-v4/busnavi_arrow.png 0xf8ac4862
res/drawable-hdpi-v4/busnavi_arrow_down_half.png 0x1db8deb0
res/drawable-hdpi-v4/busnavi_arrow_up_half.png 0xa305adaf
res/drawable-hdpi-v4/busnavi_busline_bottom.9.png 0xfb7c5994
res/drawable-hdpi-v4/busnavi_gray_arrow_down.png 0x9037d5a5
res/drawable-hdpi-v4/busnavi_gray_arrow_up.png 0x7c1b159f
res/drawable-hdpi-v4/bus_directions_useable.png 0x868564b
res/drawable-hdpi-v4/bus_fav.png 0xa365aa3d
res/drawable-hdpi-v4/bus_fav_cld.png 0x94e0e57d
res/drawable-hdpi-v4/bus_navi_arrow_down.png 0xceb306cf
res/drawable-hdpi-v4/bus_navi_arrow_up.png 0x8403de16
res/drawable-hdpi-v4/bus_navi_circle.png 0x515c4a
res/drawable-hdpi-v4/bus_turnpoint.png 0xe50a0358
res/drawable-hdpi-v4/button_delete_enabled.9.png 0xeb12865a
res/drawable-hdpi-v4/button_delete_normal.9.png 0x3ab7bb75
res/drawable-hdpi-v4/button_delete_pressed.9.png 0x409ae54d
res/drawable-hdpi-v4/button_only_one_enabled.9.png 0x4e34a318
res/drawable-hdpi-v4/button_only_one_normal.9.png 0x3a58c505
res/drawable-hdpi-v4/button_only_one_pressed.9.png 0x98e42fbe
res/drawable-hdpi-v4/b_poi.png 0x3f012dd3
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_1.png 0x5d6c4061
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_10.png 0xb4aef7d8
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_10_hl.png 0xd7dd4222
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_1_hl.png 0x7df215c1
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_2.png 0xc134112a
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_2_hl.png 0x79bd44c2
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_3.png 0xc859796a
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_3_hl.png 0xf405ddad
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_4.png 0x4ae93393
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_4_hl.png 0x811bd1ba
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_5.png 0xcd6752d0
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_5_hl.png 0xd07733c
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_6.png 0x5ebf2b52
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_6_hl.png 0x9e8b56ae
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_7.png 0x704d2a06
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_7_hl.png 0xa8ad5b44
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_8.png 0xda5c0bc8
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_8_hl.png 0x3ed5bd7
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_9.png 0x95ee45e4
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_9_hl.png 0x1f586119
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_geo_hl.png 0x2c70cd76
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_hl.png 0xb38e5379
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_real.png 0xb0537356
res/drawable-hdpi-v4/b_poi_symmetry_hl.png 0x84c22f5a
res/drawable-hdpi-v4/cableway_turnpoint.png 0x9987a274
res/drawable-hdpi-v4/call.png 0x75aa12ba
res/drawable-hdpi-v4/call_popup.png 0x8be21300
res/drawable-hdpi-v4/camera_icon.png 0x9750659c
res/drawable-hdpi-v4/cancel_btn.9.png 0xe490993d
res/drawable-hdpi-v4/card_close.png 0x169564b7
res/drawable-hdpi-v4/car_directions_useable.png 0xd4e32634
res/drawable-hdpi-v4/car_fav.png 0x6d7fb283
res/drawable-hdpi-v4/car_fav_cld.png 0x7702af5e
res/drawable-hdpi-v4/car_result_tag1.9.png 0xf58ce371
res/drawable-hdpi-v4/car_result_tag1_hl.9.png 0xdf388c5b
res/drawable-hdpi-v4/car_result_tag2.9.png 0x89654711
res/drawable-hdpi-v4/car_result_tag2_hl.9.png 0x272e8cb5
res/drawable-hdpi-v4/car_result_tag3.9.png 0x3751edb
res/drawable-hdpi-v4/car_result_tag3_hl.9.png 0xbc9a2e5b
res/drawable-hdpi-v4/channel_left.png 0xec67d324
res/drawable-hdpi-v4/channel_left_disable.png 0xc8d62d5a
res/drawable-hdpi-v4/channel_left_hl.png 0x71a86256
res/drawable-hdpi-v4/channel_refresh.png 0x798ed8b1
res/drawable-hdpi-v4/channel_refresh_hl.png 0x4647eba3
res/drawable-hdpi-v4/channel_right.png 0x768481ea
res/drawable-hdpi-v4/channel_right_disable.png 0xc860d6b8
res/drawable-hdpi-v4/channel_right_hl.png 0x52e9fb77
res/drawable-hdpi-v4/channel_titlebar.png 0xb8a9ea5b
res/drawable-hdpi-v4/channel_titlebar_hl.png 0xb3a792b4
res/drawable-hdpi-v4/checkbox_off_directions.png 0x5074d32
res/drawable-hdpi-v4/checkbox_on_directions.png 0x67a64eeb
res/drawable-hdpi-v4/checkbox_sel.png 0xa50ed2ba
res/drawable-hdpi-v4/checkbox_unsel.png 0x57600f15
res/drawable-hdpi-v4/check_nomal.png 0x13ef7c25
res/drawable-hdpi-v4/check_pressed.png 0x55ea4469
res/drawable-hdpi-v4/child_airport.png 0xbc5b41af
res/drawable-hdpi-v4/child_airport_bg.9.png 0x99ad5dbe
res/drawable-hdpi-v4/child_arrive.png 0x6988b71b
res/drawable-hdpi-v4/child_arrive_bg.9.png 0xf32b401
res/drawable-hdpi-v4/child_door.png 0x24624980
res/drawable-hdpi-v4/child_door_bg.9.png 0xb9629272
res/drawable-hdpi-v4/child_exist.png 0xa8cc1080
res/drawable-hdpi-v4/child_exist_bg.9.png 0x1b763018
res/drawable-hdpi-v4/child_fly.png 0x69d5f4df
res/drawable-hdpi-v4/child_fly_bg.9.png 0xb45e61ac
res/drawable-hdpi-v4/child_in.png 0x8cc3ce69
res/drawable-hdpi-v4/child_in_bg.9.png 0x21d5759d
res/drawable-hdpi-v4/child_more.png 0x1ea93944
res/drawable-hdpi-v4/child_more_bg.9.png 0x83249a27
res/drawable-hdpi-v4/child_park.png 0xc3eb41ca
res/drawable-hdpi-v4/child_park_bg.9.png 0x707f6518
res/drawable-hdpi-v4/child_ticket.png 0x1a873d64
res/drawable-hdpi-v4/child_ticket_bg.9.png 0xad166147
res/drawable-hdpi-v4/cinema_chair.png 0xa67928c0
res/drawable-hdpi-v4/cinema_groupby.png 0x28882939
res/drawable-hdpi-v4/cinema_ticket.png 0x67a0b02e
res/drawable-hdpi-v4/circle.png 0xda9ea474
res/drawable-hdpi-v4/circle_highlight.png 0x88ead8c6
res/drawable-hdpi-v4/circle_normal.png 0x9f838086