ข้อมูลไฟล์
ชื่อไฟล์ :389758dd0406dc0e6a7c8a0af6e396e5 (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :1527329 byte
ประเภทของไฟล์ :PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5:389758dd0406dc0e6a7c8a0af6e396e5
SHA1:0e3f1840f5b67ea0a82155b2c06367ba599b2151
SHA256:b64aec45f32ce0d0bf292fbbd86dafc0abc96d569563ae775758ae104c733fc5
ผลสรุปการสแกน
ผลสรุปการสแกน:26% โปรแกรม (13/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-08-11 00:59:01 (CST)
VirSCANVirSCAN
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2013-05-28 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-08-10 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-08-10 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-08-10 GrayWare[AdWare]/Win32.StartSurf 1
arcabit 1.0 1.0 2019-08-10 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-08-10 Win32:Evo-gen [Susp] 6
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-08-10 Win32:Evo-gen [Susp] 6
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-08-10 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2019-08-10 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-08-10 Gen:Variant.Application.Bundler.258 9
clamav 25536 0.100.2 2019-08-09 ไม่พบอะไร 3
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-08-09 ไม่พบอะไร 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2018-07-31 ไม่พบอะไร 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-02-13 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.59.31658 15.2.0.42 2019-08-07 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-08-10 Trojan.Vittalia.17914 10
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2018-06-21 ไม่พบอะไร 1
fortinet 1.000, 70.569, 70.524, 70.548 5.4.247 2019-08-10 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-08-10 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.23030 25.23030 2019-08-10 Win32:Evo-gen 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2018-08-03 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.01.05 V1.32.39.0 2019-08-10 PUA.Win32.Prepscram 5
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-08-10 ไม่พบอะไร 2
k7 11.59.31699 15.2.0.42 2019-08-10 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-08-10 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 8
mcafee 8254 5400.1158 2019-07-11 ไม่พบอะไร 5
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-06-26 Riskware.Win32.StartSurf.fnamxv 3
nod32 9820 4.5.15 2019-08-08 a variant of Win32/Kryptik.GNDZ trojan 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-05-29 ไม่พบอะไร 5
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-08-10 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-08-10 Win32/Application.f7a 3
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-08-10 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-02-10 ไม่พบอะไร 3
rising 5380 5380 2019-08-06 Trojan.Kryptik 3
sophos 5.32 3.65.2 2016-10-10 Mal/EncPk-ABL 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2018-07-15 ไม่พบอะไร 3
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-08-10 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2018-07-16 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2013-12-27 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2018-07-12 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-08-09 ไม่พบอะไร 6
vba 4.0.0 4.0.0 2019-08-09 Adware.StartSurf 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2018-06-20 ไม่พบอะไร 4
Heuristic/Suspicious Exact
คำเตือน : การตรวจจับอาจมีการผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง คุณควรพิจารณาด้วยตัวคุณเองด้วย

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号