VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ข้อมูลไฟล์
ชื่อไฟล์ :超级直播增强版.apk (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :11701877 byte
ประเภทของไฟล์ :Zip archive data
MD5:f0d9baf3556ecff6f344acf53842744c
SHA1:2da13321f22f68b0eafee8e4b1452b2f431399f9
SHA256:1d7df58d9a0bf21b7011ae12c93fe8a6d67e6aa2cd92c66249b5cd004aaf3c7d
 • 扫描结果
 • 权限
 • 文件行为分析
 • ผลสรุปการสแกน
  ผลสรุปการสแกน:3% โปรแกรม (1/32)พบมัลแวร์!
  เวลา: 2019-10-10 15:30:40 (CST)
  VirSCANVirSCAN
  สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
  antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
  avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-10-10 ไม่พบอะไร 46
  avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
  baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2.0.1.0 ไม่พบอะไร 1
  baidusd 1.0 1.0 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
  bitdefender 7.141118 7.141118 2019-10-09 ไม่พบอะไร 1
  clamav 25596 0.100.2 2019-10-08 ไม่พบอะไร 20
  drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-10-08 ไม่พบอะไร 11
  emsisoft 9.0.0.4324 9.0.0.4324 2014-07-03 ไม่พบอะไร 2
  fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-09-28 ไม่พบอะไร 3
  fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2019-10-10 ZIP Bomb 1
  fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-10-10 ไม่พบอะไร 56
  gdata 25.23632 25.23632 2019-10-07 ไม่พบอะไร 12
  ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-10-08 ไม่พบอะไร 5
  jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-10-10 ไม่พบอะไร 2
  kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-10-10 ไม่พบอะไร 21
  kingsoft 2.1 2.1 2013-09-22 ไม่พบอะไร 9
  mcafee 8254 5400.1158 2019-09-11 ไม่พบอะไร 6
  nod32 9846 4.5.15 2019-10-10 ไม่พบอะไร 2
  panda 9.05.01 9.05.01 2019-10-10 ไม่พบอะไร 6
  pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-10-10 ไม่พบอะไร 3
  qh360 1.0.1 1.0.1 2019-10-10 ไม่พบอะไร 3
  qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
  quickheal 14.00 14.00 2019-10-10 ไม่พบอะไร 4
  rising 5380 5380 2019-10-10 ไม่พบอะไร 3
  sophos 4.62 3.16.1 2016-09-20 ไม่พบอะไร 11
  symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
  tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-10-10 ไม่พบอะไร 4
  thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2017-03-30 ไม่พบอะไร 1
  tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-10-09 ไม่พบอะไร 3
  vba 4.1.0 4.1.0 2019-10-09 ไม่พบอะไร 5
  virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2014-12-05 ไม่พบอะไร 4
  Heuristic/Suspicious Exact
  คำเตือน : การตรวจจับอาจมีการผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง คุณควรพิจารณาด้วยตัวคุณเองด้วย
 • 相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看

 • 相关信息正在读取中或者没有相关信息,请稍后刷新查看