ข้อมูลไฟล์
ชื่อไฟล์ :***eb24c3cd9fb596f3f09d (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :691496 byte
ประเภทของไฟล์ :PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5:269ae2931e40eb24c3cd9fb596f3f09d
SHA1:bf104e49472f808b3f12fb3ea787fd76366289ec
SHA256:4384aba7dc64d332a4f886bfaf3de7502f9ac66ba47d15fe3b04c449cd7f4279
SSDEEP:
ผลสรุปการสแกน
ผลสรุปการสแกน:30% โปรแกรม (15/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-09-30 16:05:21 (CST)
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรม:         รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมของไฟล์ Threatbook
VirSCANVirSCAN
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-09-30 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-09-30 ไม่พบอะไร 6
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-09-30 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-09-30 GrayWare[AdWare:not-a-virus]/Win32.Agent.aece 1
arcabit 1.0 1.0 2019-09-30 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-09-30 ไม่พบอะไร 3
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-09-30 ไม่พบอะไร 3
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-09-30 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2019-09-30 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-09-29 ไม่พบอะไร 9
clamav 25586 0.100.2 2019-09-28 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-09-29 ApplicUnwnt.Win32.AdWare.iBryte.H@4sefqo 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-09-30 W32/Ibryte.C.gen!Eldorado 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-09-30 ไม่พบอะไร 2
defenx 11.69.32116 15.2.0.42 2019-09-28 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-09-29 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-09-30 ไม่พบอะไร 14
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-09-28 Riskware/IBryte 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 3
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-09-30 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.23542 25.23542 2019-09-30 Gen:Variant.Application.Bundler.OptimumInstaller.8 12
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-09-30 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.07 V1.32.39.0 2019-09-29 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-09-30 Adware/iBryte 2
k7 11.69.32116 15.2.0.42 2019-09-28 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-09-30 not-a-virus:AdWare.Win32.Agent.aece 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 ไม่พบอะไร 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 8
mcafee 8254 5400.1158 2019-08-11 Adware-FOO. 5
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-09-30 Riskware.Win32.Yontoo.fooqcp 2
nod32 9846 4.5.15 2019-09-30 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-09-30 ไม่พบอะไร 6
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-09-30 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-09-30 Win32/Virus.Adware.ab5 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-09-30 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-09-30 PUA.Optimumins.Gen 3
rising 5380 5380 2019-09-30 Malware.Undefined 5
sophos 5.32 3.65.2 2019-09-30 ไม่พบอะไร 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-09-30 ไม่พบอะไร 2
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-09-30 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-09-30 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-09-30 Trojan-Clicker/W32.iBryte.691496.B 10
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-09-30 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-09-30 Suspicious:Adware.iBryte.D.kuit.mg 5
vba 4.1.0 4.1.0 2019-09-27 ไม่พบอะไร 3
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-09-30 ไม่พบอะไร 4
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-09-30 Adware.Gen 1
Heuristic/Suspicious Exact
คำเตือน : การตรวจจับอาจมีการผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง คุณควรพิจารณาด้วยตัวคุณเองด้วย

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号