ข้อมูลไฟล์
ชื่อไฟล์ :ec2a08b05424f20348c3c58e0d7e6273 (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ :33280 byte
ประเภทของไฟล์ :PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly
MD5:ec2a08b05424f20348c3c58e0d7e6273
SHA1:7322ceb8c262589c2107551836079a5a9deee60b
SHA256:1a80516dfdec88b2dacb3dbb1343586d7381c6f28247cb1b0ff6d444729057a4
ผลสรุปการสแกน
ผลสรุปการสแกน:36% โปรแกรม (18/49)พบมัลแวร์!
เวลา: 2019-10-10 15:02:01 (CST)
VirSCANVirSCAN
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
ahnlab 9.9.9 9.9.9 2019-10-10 ไม่พบอะไร 3
alyac 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-10-10 Generic.MSIL.Bladabindi.8CD0ACE8 5
antivir 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-10-10 ไม่พบอะไร 8
antiy AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-10-10 Trojan[Backdoor]/MSIL.Bladabindi 1
arcabit 1.0 1.0 2019-10-10 ไม่พบอะไร 8
avast 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-10-10 Win32:Evo-gen [Susp] 4
avg 10.0.1405 10.0.1405 2019-10-10 Win32:Evo-gen [Susp] 4
baidu 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-10-10 ไม่พบอะไร 13
baidusd 1.0 1.0 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
bitdefender 7.141118 7.141118 2019-10-09 ไม่พบอะไร 9
clamav 25596 0.100.2 2019-10-08 ไม่พบอะไร 1
comodo 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-10-09 Backdoor.MSIL.Bladabindi.BA@7oej5x 2
ctch 4.6.5 5.3.14 2019-10-10 W32/MSIL_Bladabindi.A.gen!Eldorado 1
cyren 6.0.0.4 6.0.0 2019-10-10 W32/MSIL_Bladabindi.A.gen!Eldorado 2
defenx 11.70.32190 15.2.0.42 2019-10-07 ไม่พบอะไร 1
drweb 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-10-08 ไม่พบอะไร 2
emsisoft 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-10-10 Generic.MSIL.Bladabindi.8CD0ACE8 2
fortinet 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-09-28 ไม่พบอะไร 1
fprot 4.6.2.117 6.5.1.5418 2016-02-05 ไม่พบอะไร 1
fsecure 2015-08-01-02 9.13 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
gdata 25.23632 25.23632 2019-10-07 Generic.MSIL.Bladabindi.8CD0ACE8 11
hauri 2.73 2.73 2015-01-30 ไม่พบอะไร 1
hunter 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
ikarus 5.02.09 V1.32.39.0 2019-10-08 ไม่พบอะไร 4
jiangmin 16.0.100 1.0.0.0 2019-10-10 TrojanDropper.Autoit.dce 2
k7 11.72.32229 15.2.0.42 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
kaspersky 5.5.33 5.5.33 2019-10-10 ไม่พบอะไร 19
kav4fs 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-01-25 Suspicious 2
kingsoft 2.1 2.1 2019-02-01 ไม่พบอะไร 9
mcafee 8254 5400.1158 2019-09-11 ไม่พบอะไร 6
nano 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-10-10 Trojan.Win32.Bladabindi.ebtyyc 2
nod32 9846 4.5.15 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
panda 9.05.01 9.05.01 2019-10-10 ไม่พบอะไร 4
pcc 13.302.06 9.500-1005 2019-10-10 ไม่พบอะไร 2
qh360 1.0.1 1.0.1 2019-10-10 Win32/Trojan.Dropper.fae 2
qqphone 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
quickheal 14.00 14.00 2019-10-10 Backdoor.Bladabindi.FC.1203 3
rising 5380 5380 2019-10-10 Backdoor.MSIL.Bladabindi 3
sophos 5.32 3.65.2 2019-10-10 Troj/Bbindi-W 10
sunbelt 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-10-10 Backdoor.MSIL.Bladabindi.a 1
sxf 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
symantec 20151230.005 1.3.0.24 2015-12-30 ไม่พบอะไร 1
systweak 1.0 1.0 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
tachyon 9.9.9 9.9.9 2019-10-10 ไม่พบอะไร 3
thehacker 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-10-10 ไม่พบอะไร 1
tws 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-10-09 ไม่พบอะไร 6
vba 4.1.0 4.1.0 2019-10-09 ไม่พบอะไร 4
virusbuster 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-10-10 ไม่พบอะไร 3
xvirus 2.0.0 2.0.0 2019-10-10 Suspicious:NewThreat.264 1
Heuristic/Suspicious Exact
คำเตือน : การตรวจจับอาจมีการผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง คุณควรพิจารณาด้วยตัวคุณเองด้วย

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号