ข้อมูลไฟล์
ชื่อไฟล์ : doc.exe (ไฟล์ไม่ลง)
ขนาดของไฟล์ : 27136 byte
ประเภทของไฟล์ : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5:61c1b8ac346e929a38022cb21656aa68
SHA1:0ac760e776e277eafdcbfa4804682631b154f876
ผลสรุปการสแกน
ผลสรุปการสแกน:30% โปรแกรม (11/36)พบมัลแวร์!
เวลา: 2008-09-24 05:59:52 (CST)
VirSCANVirSCAN
สแกนเนอร์ เวอร์ชั่นเอ็นจิน เวอร์ชั่นของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลวันที่ ผลการสแกน เวลา
A-squared 4.0.0.14 2008.09.17 2008-09-17 ไม่พบอะไร 1.412
Ahnlab 2008.09.24.00 2008.09.24 2008-09-24 ไม่พบอะไร 1.585
Antivir 7.8.1.34 7.0.6.202 2008-09-23 TR/Dropper.Gen 2.336
Arcavir 1.0.5 200809231419 2008-09-23 ไม่พบอะไร 1.209
Avast 3.0.1 080923-0 2008-09-23 ไม่พบอะไร 0.005
Avg 7.5.52.442 270.7.1/1686 2008-09-23 ไม่พบอะไร 1.614
Bitdefender 7.60825.1785637 7.21011 2008-09-24 ไม่พบอะไร 5.757
Ca-vet 9.0.0.143 31.6.6101 2008-09-23 ไม่พบอะไร 3.638
Clamav 0.94 8316 2008-09-23 ไม่พบอะไร 0.012
Comodo 2.11 2.0.0.655 2008-09-23 ไม่พบอะไร 0.418
Cpsecure 1.1.0.715 2008.09.24 2008-09-24 ไม่พบอะไร 5.843
Drweb 4.44.0.9170 2008.09.23 2008-09-23 Trojan.Inject.3742 3.190
Ewido 4.0.0.2 2008.09.23 2008-09-23 ไม่พบอะไร 9.693
F-prot 4.4.4.56 20080923 2008-09-23 W32/Trojan3.AN (exact) 1.012
F-secure 5.51.6100 2008.09.23.08 2008-09-23 Trojan-Downloader:W32/Agent.HPW [Orion] 3.377
Fortinet 2.81-3.113 9.580 2008-09-23 Suspicious 18.938
Hauri 20080923 2008.09.23 2008-09-23 ไม่พบอะไร 0.410
Ikarus T3.1.01.34 2008.09.23.71515 2008-09-23 Win32.Outbreak 3.337
Jiangmin 11.0.706 2008.09.23 2008-09-23 ไม่พบอะไร 1.240
Kaspersky 5.5.10 2008.09.23 2008-09-23 Trojan-Downloader.Win32.Agent.ahkv 0.052
Kingsoft_av 2008.1.14.15 2008.9.23.17 2008-09-23 ไม่พบอะไร 0.616
Mcafee 5.3.00 5389 2008-09-22 ไม่พบอะไร 1.930
Microsoft 1.3903 2008.09.23 2008-09-23 TrojanDownloader:Win32/Chepvil.H 3.941
Mks 2.01 2008.09.23 2008-09-23 ไม่พบอะไร 2.590
Norman 5.93.01 5.93.00 2008-09-18 ไม่พบอะไร 5.447
Panda 9.05.01 2008.09.23 2008-09-23 Suspicious file 2.113
Pcc 8.700-1004 5.560.09 2008-09-23 ไม่พบอะไร 0.029
Quickheal 9.50 2008.09.23 2008-09-23 ไม่พบอะไร 1.768
Rising 20.0 20.63.12.00 2008-09-23 ไม่พบอะไร 0.762
Sophos 2.78.0 4.33 2008-09-24 Troj/Dloadr-BTP 1.853
Sunbelt 3.1.1662.1 2251 2008-09-22 ไม่พบอะไร 0.456
Symantec 1.3.0.24 20080923.003 2008-09-23 ไม่พบอะไร 0.072
Tachyon 2008-09-23.00 2132839 2008-09-23 ไม่พบอะไร 4.399
Thehacker 6.3.0.9 v00091 2008-09-22 ไม่พบอะไร 0.481
Vba 3.12.8.5 20080923.0958 2008-09-23 MalwareScope.Worm.Nuwar-Glowa.1 (paranoid heuristics) (suspicious) 2.083
Virusbuster 4.5.11.10 10.88.5/635652 2008-09-23 ไม่พบอะไร 0.831

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号